Gyülekezeti tanítások

27. A megtérés 

A megtérésről szeretnék beszélni veletek. Nem tudom emlékeztek-e arra, amikor megtértetek? Micsoda szabadsága volt a szívnek és a léleknek, hogy megtisztulhattunk. Milyen sokáig tartottuk magunkba ezt a tisztaságot! Ezt hívják megtérésnek. Föl szeretnék olvasni néhány szakaszt: És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével! (Ézs 6,3)


26. A szív bősége

Azt, hogy mivel van tele a szívünk, mindig mi határozzuk meg. Tudunk ellenállni és engedni is. Tudunk befogadni dolgokat és elküldeni érzéseket – és ezek a döntések formálják az Istennel való közösségünket.


25. Minden a miénk, ha megőrizzük

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” (1Móz 1,1). Ez egy ismert vers a Bibliából. Vajon miből teremtett Isten, amikor még nem volt semmi? Tulajdonképpen önmagából teremtett mindent. Először a földet teremtette, aztán a csillagokat, az élőlényeket és azután az embert. A teremtésben megfigyelhető egy lépcsőzetesség, mert a Mindenható szeretetből teremtett. Képzeljétek el, ahogy a semmiből kibontakozik a föld, a tengerek és ezeket elkezdi beragyogni a fény, a világosság. Hisz már ekkor elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Isten mindent elkészített szeretetből.


24. „Íme, én elhozom”

Ezekben a napokban egyre több zsidó kel útra Európából, és települ ki Izraelbe. Az Egyesült Államokból is talán jobban szállingóznak haza a zsidók, mint a korábbi években. A szemünk előtt elevenednek meg az erről szóló próféciák. Izraelt a „történelem órájának” is nevezik azért, mert a bekövetkezett eseményekből lehet látni, hogy hol tartunk az üdvtörténetben, mennyire járunk az utolsó időkben. Az alija, a zsidók visszatérése az ígéret földjére nagy léptekkel halad előre, ami mutatja az időket.


23. A világosság fiai

Júda volt a világosság, Júda kelet felé ment, a napkelet felé. Júdából származik a Messiás és már itt kifejezésre jut egy szellemi igazság: Júda indult a világosság felé, neki kellett megindulni először. Bizonyos értelemben ő tört utat, testvéreinek, a többi törzsnek ő adott irányt. Ő lépett legelőször arra, amerre a tűzoszlop vagy a felhőoszlop megindult. A táborjárás rendjében már benne rejlenek Isten eltervezett dolgai, szellemi üzenetei. Júda és leszármazottjai kezdettől fogva elöl mennek és belőlük származik egy olyan világosság, amit Isten elrendelt, hogy az egész Izrael előtt járjon.


22. Az örök végzés

Isten örök végzése: „Mondom tehát: Avagy elvetette-é Isten az ő népét? Távol legyen; mert én is izráelita vagyok, az Ábrahám magvából, Benjámin nemzetségéből való. Nem vetette el Isten az ő népét, melyet eleve ismert. Avagy nem tudjátok-é, mit mond az írás Illésről? Amint könyörög Istenhez Izráel ellen, mondván: Uram, a te prófétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták; és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond néki az isteni felelet? Meghagytam magamnak hétezer embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Ekképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint.” (Róm 11,1-5)


21. Bemerítkezés

„A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Szelleme lebegett a vizek felett” (1Móz 1,2).

Valami történt akkor a földdel, ebben biztos vagyok. Isten teljesen elborította vízzel, az egész földet.  Isten Szelleme volt az a csodálatos harmadik isteni Személy, aki elvégezte azt a csodát, ami Istennek előkészítette a földet a teremtésre. Nem tudjuk, mi történt előtte. De ez talán a második kísérlet lehetett. Azért találom ezt csodálatosnak, mert a föld megtisztítása elkészítette a földet az Úr munkájára. Ez nagyon hasonlít a bemerítésre. Hasonlít, mert víz alá merülünk, otthagyjuk a dolgainkat, és amikor fölkelünk, följövünk a víz fölé és megkapjuk a Szellemet. A teremtés nem véletlenül van így leírva. Minden példa, előkép az Igében. A példákat fel kéne fogni Isten kegyelméből, hogy sokkal könnyebben megértsük a dolgokat. Mivel Isten változatlan, a változás árnyéka sem érheti.


20. Itt az idő

Amit üzenetként ma elhoztam, annak azt a címet adnám, hogy: Itt az idő. Igen, itt az idő, mert ha nem vesszük ezt észre, elveszett emberek vagyunk…

Nekünk is volt időnk arra, hogy gyűjtsünk, hogy összegyűjtsük azokat a kincseket, amiket Isten adott számunkra. Nekünk is volt időnk és lehetőségünk, hogy mézzé, áldássá váljunk. Kaptunk most sorozatban figyelmeztetéseket a földtől és az égtől. Nagyon megromlott a világ, mégis inkább meghajlunk a világ előtt, mint Isten előtt. A világgal való keveredés, megalkuvás, most olyan, mint a vírus. Annyi figyelmeztetést kaptunk. Tudom, hogy ez a vírus is Isten csapása. Mégis, eszembe sem jutott, hogy ez nekem is szól, mivel én keresztyén vagyok. Pedig ez kimondottan a keresztyéneknek szól.


19. Gyógyítás a Bethesda medencéjénél

Ennél a tónál, fürdőmedencénél volt egy sokaság, amely várta a gyógyulást. Szerintem érdekes, hogy nem Isten felé fordultak, noha 2Mózes 15,26-ban meg van írva, hogy az Úr a te gyógyítód. Mégsem Istent keresték, hanem valamiféle csodát, nagyon sok ember volt ott, különböző betegségben. Isten kegyelme volt az, hogy ha felkavarta a vizet, akkor meggyógyultak azok, akik beleléptek. Nem Istenhez, hanem inkább egy csodához fordultak.


18. A kegyelem és a teremtés öröme

Nemrég a közösségben egyik testvér a kegyelemről tartott tanítást és a testvérek hozzászólásai után kirajzolódott előttem, hogy általában annyival már megelégszünk, hogy Jézus eljött értünk és megváltott minket. De az igazság az, hogy az Úrnak nem csupán ennyi a terve…


17. A sabbat áldása

Tudjuk-e, hogy a szívünkben mit jelent a sabbat salom? Szó szerint annyit jelent, hogy békés szombatot. Istentől kapott, békés, áldott szombatot. Csodálatos volt az, ahogy a tegnapi szombatfogadáson körbe ültük az asztalt.

Elgondolkodtam azon, hogy Isten ezt elképzelte ott fent, s idelent valóra váltotta. Tisztában vagyunk-e ennek a mélységével? Ha tisztában lennénk, nem hagynánk ki soha a szombat megünneplését.


16. Egy

A Szentírás egyik fontos igazsága, hogy Isten mindig csak egy embert hívott el, elhívása személyre szóló. Az Úr azért ragaszkodik az egyhez, mert egy emberen keresztül hatalmas munkát el tud végezni. Noé volt az első, akit így kiemelt Isten.


15. A szív (2. rész)

Azt a szívet, amit egy sima pumpának gondolkodunk, Isten tulajdonképpen olyannak teremtette, hogy önállóan élni, önállóan dönteni tudjon. Mi pedig mindig az agyat emeljük ki, ami a tudáshoz köt minket. Pedig azt kellene megértenünk, hogy a tudás alá van rendelve a szívnek. Azt hiszi az ember, hogy az agy diktál, az agy határozza meg tetteinket és kiderül, hogy nem ő „a főnök”, hanem a szív.


14. A szív

Arról szeretnék beszélni nektek, ami a legfontosabb a testünkben: a szívünk. Azt mi is tudjuk, hogy mennyire fontos a szív, de eszünkbe sem jut, hogy a szív külön életet is tud élni – nélkülünk.  Mi viszont nem tudunk nélküle élni. Lehet, hogy a szívnek „külön tudata” van és ez talán nagyon furcsán hangzik. Mégis tudjuk, hogy onnan indul ki minden élet.


13. Felismeritek a meglátogatás napját?

Mostanában sokszor foglalkozom azzal, – vagy talán pontosabb megfogalmazás az, hogy az Örökkévaló akarja, hogy foglalkozzam vele, – hogy miért is volt az a rettenetes nagy törés a nép és Jézus között? Elsősorban nem értette meg a zsidó nép, hogy mi Isten akarata, másodsorban a konokságuk és az engedetlenségük nagy tragédiába sodorta őket. Nem értettem, mi ez? Miért? Miért nem volt fül a hallásra?


12. Jom kippur

Jom kippur azt jelenti: engesztelés napja. A zsidók Jómának is hívják, ami annyit jelent: a nap. Ez az ünnep teljesen kikerült a keresztények látóteréből, tanításaiból, annak ellenére, hogy ebben is gyökerezik a megváltás.


11. Meddig tart a szeretetünk?

Van egy kérdésem hozzátok. Szeretjük mi az Urat? Gondolom a válasz: igen. De meddig tart a szeretetünk?


10. Isten a hatalmas rendező

Jézusról, és Jánosról szeretnék ma beszélni nektek, az ő kapcsolatukról, arról, hogy milyen csodálatosan mutatta meg ebben a kapcsolatban a hatalmát az Isten. Isten hatalmas rendező, csodálatos Isten.


9. „Aki az Úré…”

David-Citadella“És látván Mózes, hogy a nép megvadula, mert Áron megvadította őket ellenségeik csúfjára. Megálla Mózes a tábor kapujában, és monda: Aki az Úré, ide hozzám! És gyűlének őhozzá mind a Lévi fiai.“ (2Móz 32,25-26)


8. Az idő élet

homokóra

Az időről szeretnék beszélni nektek. Két napja azt kaptam az Úrtól, hogy az idő egyenlő az élettel. Először nem tudtam vele mit kezdeni, de aztán Isten előhozott Igéket, és kibontotta az üzenetét.


7. Isten csodálatra méltó tervei

gardenofedenJohannes Gerloff könyvét olvastam és az ott leírtak ragadtak meg. Megnéztem a hivatkozott igehelyeket, és olyan dolgokat nyitott meg Isten, ami remélem, számotokra is bizonyság lesz.


6. A tízparancsolat és a Miatyánk

A tízparancsolatról szeretnék beszélni, és szeretném párhuzamba állítani Jézus tanításával, és a Jézus halála után kiáradó kegyelemmel. Izrael népe a Hóreb hegyén kapta meg a tízparancsolatot, és ez nagyon kemény, szigorú üzenet volt egy olyan népnek, amely négyszáz évig csak „lődörögött” abban a tudatban, hogy ők zsidók. Amit szájhagyomány útján tudtak, annyi ismeretük volt, és igazából nem voltak tisztában a kiválasztás mélyebb értelmével.


5. Az elrejtett evangéliuma

Csodálatos számomra az, hogy Isten elrejtett Igéje végigszáguldott a világegyetemen, megteremtett mindent Isten akarata szerint (Kol 1,15-17), és aztán később visszatért az evangéliummal. Az ég és a föld minden egyes teremtménye dicsérte az Urat, amikor megteremtette őket. Felemelő érzés számomra az, ha ezt végiggondolom. Visszajött az Ige, megelevenedett, élővé vált és elhozta az örömhírt mindenki számára (Jn 1,1-5, 14.)


4. A zsidóság Isten tervében

Szeretnék előhozni valamit, amit másképp látok mostanában. Azt szeretném átadni nektek, hogy mit jelent a zsidóság megtartása, léte ebben a világban, és milyen hatalmas dolgok történnek még mindig általa. Hisz akármennyire is gyűlölik őket, ők Isten népe, és Isten áldása kíséri őket. Ha tudnak róla, ha nem. Nézzük meg 1Móz 12 fejezetét, mert innen ered minden dolog. Ábrahám elhívásáról van szó. Sokszor beszélünk arról, hogy Ábrahám meghallotta Isten hangját, és hitt Istennek, és hogy mi vagyunk a hit emberei.


3. Hanukka – Jézus a világ világossága

Minden teremtésnek és teremtménynek örökkévaló Ura és Királya. Hálával jövünk Eléd, és köszönettel, mert a Te terveid, és gondolataid minden teremtett dologgal csodálatosak, és következetesek. Csak Szent Szellemed által apránként lehet befogadni azt az értelemet, amit kinyilatkoztatsz gyermekeid számára. Örökkévaló Istenünk egy emberi élet kevés ahhoz, hogy mindazt felfedezze és megértse, amit Te a korok által elkészítettél teremtésed koronájaként egyszülött Fiadban, Jesua HaMassiahban.


2. Izrael papi elhívásának betöltése

Imádság: Hálát adunk Neked Uram, hogy Nálad nincs hideg, se meleg, se idő, Te mindig ott vagy, ahol ketten-hárman összejönnek a Te nevedben. Hálát adok azért, hogy elkészítesz minket az Ige befogadására, és elmunkáltad azt, hogy hódolhassunk Előtted, megjelenhessünk Előtted, kiváltságnak érezzük, hogy Te vagy, hogy van még idő megváltozni, megformálódni. Dicsőítelek, és magasztallak Istenem, és kérlek, készíts fel a Veled való találkozásra, tisztítsd meg edényünket szent Igéddel.


1. A Mag:

 Ez az Ige két-három napja forog a szívemben, és nem tudtam, hogy miért… Nem értettem az összefüggéseket ebben az üzenetben, de aztán Isten kezdte felhozni az Igéket és olyan képeket, hogy letaglózott az, amit kaptam, láttam. A magról fogunk beszélni.„A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mind örökké, hogy e törvénynek minden ígéjét beteljesítsük. Vannak titkok, amit a Mindenható kinyilatkoztat nekünk, hogy lássuk az Ő hatalmát, csodáját.” .

 


Comments are closed.