Egység

Aktív Európai Emlékezet

www.krucifix.hu

07dvA6CR9NQ692TFso5F


Ruben Berger: Isten munkái a Gyülekezetben napjainkban

rube_bergerA zsidók és a nemzetek egysége az egy új emberben

A Biblia tanítása szerint Izraelnek volt, van és lesz szent maradéka kezdettől egészen a végidőkig. Ők a történelem folytonosságában Isten népe. Természetesen az egyház is Isten népe, mint új ember és új teremtés. Ahol már nincs pogány, nincs zsidó, nincs férfi és nő. De hogy kell ezt helyesen érteni?


Nyilatkozat a Függetlenség napján

NYILATKOZAT IZRAEL ÁLLAM ALAPÍTÁSA 70. ÉVFORDULÓJÁNAK NEMZETKÖZI EMLÉK-NAPJÁN – 2018. MÁJUS 14-15.


Darmstadti Evangéliumi Mária Nővérek írásai:

Joela Krüger: A MEGVETÉSTŐL A HITVALLÁSIG

Joela Krüger: Vissza a kereszthez – A reformáció kiteljesítése


A megbékélés kapujában

Amikor Uli Eiwen, az ausztriai Bécsújhelyen (Wiener Neustadt) szolgáló Helmuth Eiwen lelkipásztor felesége tizenhat éves volt, nagyon fontos elhívást kapott az Úrtól. 1961-ben, egy svájci látogatás során éppen egy diabemutatót nézett Izraelről. Az egyik képen a Haifa mellett emelkedő Kármel-hegy volt látható, melynek látványa hirtelen nagyon mélyen megérintette. Elmondása szerint olyan volt, mintha egy hang szólalt volna meg a bensőjében: „Ez a te elhívásod.”…. tovább >>


Jurek Schulz: A zsidómisszió teológiai és egyháztörténeti vitája a Holokauszt után

Kellene-e missziós tevékenységet folytatni a zsidók felé a XXI. században? Szükséges lenne-e a pogány keresztényeknek misszionáriusként a zsidó között tevékenykedni? Ez nem jelenti-e automatikusan azt, hogy a keresztény missziók az üdvösséget hirdetik a zsidók számára? Nem éppen ez a zsidó ellenes? Ezekről a kérdésekről folytatott az evangélikus egyház rajnai zsinata heves vitát. 1980. január 11-én hozták meg a zsinati határozatot… tovább >>


Országh György: Az Ószövetség és Újszövetség problémája a keresztények között

Minden gyerek azt tanulja az iskolában irodalomból, hogy a Biblia két részből áll: az Ószövetségből és az Újszövetségből. Azt tanulja minden keresztény is a gyülekezete bibliaiskoláján, vagy bármilyen hasonló környezetben, hogy a Biblia első nagyobbik fele az Ószövetség, a második rövidebb az Újszövetség. Az irodalomtanárok még meg is érthetőek, hiszen a Biblia irodalmi műként így van hagyományosan számon tartva. tovább >>


Dr. Tatai István: Zsidómisszió – Dialógus – Akédáh, vagy valami más?

A korai Egyház intenzív zsidómissziót folytatott. Jézus parancsa szerint az evangélium hirdetését Jeruzsálemben kellett elkezdeni (ApCsel 1, 8). Lukács tudósításaiból tudjuk, hogy Pál apostol missziós útjai során szinte minden alkalommal legelőször a zsinagógákat kereste fel, s nem is eredménytelenül. Ugyan számos elbeszélés jelentős ellenállásról számol be, mégis ezt a munkát gyakran siker koronázta Az első század során, legalább annyi zsidó lett keresztyénné, mint amennyi pogány….. tovább >>

Comments are closed.