Cikkek

Kereső zsidóknak

Jesua, a zsidó

A mozgalom, amely Jézussal, a zsidóval kezdődött, felnövekedve már magában foglal minden törzset és nemzetet a földön. A kereszténység behatolt minden kultúrába és áttört minden szociális korlátot. A keresztény hiten belül nincsenek etnikai választóvonalak vagy faji megkülönböztetések. Mindennek ellenére a kereszténység központja Jézus, és Jézus egy zsidó.Zsidó anyától született, zsidó családban. Mint minden zsidó fiút, Őt is körülmetélték a nyolcadik napon. Megtartva a zsidó tradíciót, héber nevet kapott, azon a napon…. Tovább a cikkre >>


Kicsoda Jesua rabbi?

Ha valaki első ízben mutatkozik be nekünk, akkor szeretnénk tudni, hogy kicsoda. Gyakran elhangzik a kérdés: „miből élsz meg?” Információkat szerezve arról, hogy az illető miből biztosítja a megélhetését, reméljük, hogy többet megtudunk az adott személyről. Például, ha megtudjuk, hogy az illető, akivel éppen találkoztunk, orvos, akkor ez tájékoztat bennünket az érintett iskolai végzettségéről, a szociális körülményeiről, az anyagi helyzetéről és a mindennapi feladatairól. Általában hajlunk arra, hogy egy embert Általában hajlunk arra, hogy… Tovább a cikkre >>


Jesua (Jézus) neve a Tanachban (Ószövetségben)

Héberül (a modern héber nyelvben is) a ’Jesua’ szó üdvösséget, segítséget, szabadulást jelent. A óhéberben a név jelentéséről a Máté evangéliuma is tanúskodik: „…nevezd annak nevét Jesuának, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.” Jesua a feltámadása után mondja a tanítványainak:„És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.” Tovább a cikkre


A Messiást a megjövendölt évben ölték meg!

Dániel próféta, aki mintegy hatszáz évvel a Messiás/Krisztus előtt élt, bámulatos pontossággal jövendölte meg az évet, amelyben a Messiást megölik: ez volt az az év amelyikben Jesuát/Jézust keresztre feszítették. Aki pártatlanul foglalkozik e próféciával, felismeri, hogy egy másik Messiásra várni hiábavaló. A Talmud azt mondja: A Messiás jövetelét meghatározó idő eltelt, de a Messiás nem jött el. Mivel a Talmud Jesuát elutasította, nem maradt más megoldás, mint hogy Istent hazugnak állítsák, mert nem tartotta ígéretét és a Messiás jövetelének… Tovább a cikkre


Ruben Berger: Isten Szava Jézus és Isten Szava erő

Word of GodIsten Igéje kinyilatkoztatás volt Jézusról, sőt még annál is több, jelen volt általa. Ha olvastam az Igét, Őt tapasztaltam meg. Egy konkrét példa: Tizenhárom éves koromban a bár micvám alkalmával négy héten keresztül énekeltem a zsinagógában József történetének egy részét, amire egész évben készültem. Következő évben a történet egy másik részét adtam elő. Míg begyakoroltam, számtalanszor elénekeltem és elolvastam József történetét. Aztán amikor a bibliaolvasás során újra találkoztam vele, Jesua olyan mélyen megnyilatkozott benne, hogy olvasás közben állandóan tele volt a szemem könnyel.


Izráel a Fügefa

Sok magyarázat van Izráelről mint fügefáról, de Jesua/Jézus a végidőkről szóló beszédében megmondja, hogy mit kell tudnunk a fügefáról. Mt. 24,32 De hogy a fügefa alatt miért Izráelt kell érteni, kevéssé ismert. A fügefa (lat. Ficus carica L.) az olajfa és a szőlő mellett a legfontosabb gyümölcsfa Izráelben. A fügefa az Édenkert egyetlen fája, mely nevéről van nevezve – héb. Te’enah. Ádám és Éva, amíg nem ettek a gyümölcsből, nem tűnt fel nekik, hogy meztelenek, azonban miután ettek a tiltott gyümölcsből, megrettentek a szégyentől és körülkötőket csináltak a fa leveleiből, amely alatt álltak… Tovább a cikkre


Mannie Brotman: Az a csodálatos zsidó könyv

Az Ézs. 11,12-ben Isten azt mondta. Jelt ad a nemzeteknek, és összegyűjti Izráel szétszórt fiait, egybegyűjti Júda elszéledt leányait a föld négy széléről. (Ézs. 11,12 Isten azt mondja, hogy Ő fogja Izraelt olyanná tenni, mint egy “jel” ( a héberben “csodálatos zászló vagy lobogó”), hogy láthassa a világ. És ezt úgy teszi meg, hogy összegyűjti a zsidó népet a föld négy sarkáról, csaknem 2000 éves szétszóratás után. 1948. Május 14-én a miniszterelnök, Dávid Ben Gurion ott állt a Tel Aviv-i Mú- zeum halljában és bejelentette Izrael állam megalakulását…. Tovább a cikkre >>


Jonah (Jónás) „férgének“ rejtélye megoldódott

És rendelt Isten, az Örökkévaló egy ricinus cserjét (kijkajon), és az felnőtt Jonah fölé, hogy árnyékot adjon a feje fölé, megszabadítsa őt a rosszkedvétől. És nagy örömmel örvendezett Jonah a ricinus miatt. És rendelt Isten a hajnali pirkadat feljövetelekor egy férget, és reggelre megrágta a ricinus cserjét és az elszáradott. Jonah 4,6-7 A fenti idézetben olvassuk, amint az Örökkévaló egy gyorsan növő növényt rendelt, hogy a prófétának árnyékot adjon. De utána megengedi a próféta nagy mérgére, hogy egy féreg jöjjön… Tovább a cikkre


Történelmi vissza- ill. előretekintés a Tóra (Mózes 5 könyve) alapján

Egy chaszidikus magyarázat azt mondja, hogy Mózes 5-ik könyvének utolsó versei évről évre megjelentik az Izráelben és körülötte zajló történéseket. A zsidó naptár szerint 5767-et írunk az emberiség teremtése óta – ez a ker. 2007-es év. A különleges végidőkről szóló próféciák Mózes utolsó énekében találhatók, amelyek rejtelmesek és titokzatosak. Figyelemre méltó a párhuzam Mózes első éneke, amit a Nádastengeren való átkelés után énekeltek, és a második ének között, amelyet pontosan az Ígéret Földjére ill. Isten Tovább a cikkre


Noé és Lót napjainak hasonlósága az elragadtatás idejének napjaihoz

Lásd, én jövök, mint egy tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát! Jel. 16,15 A Jelenések könyve eseményei időrendi sorrendben követik egymást – amint írva is van. Ez az Ige-vers az elragadtatás idejére utal. Itt találkozunk utoljára a tolvaj kifejezéssel, ami egyértelműen az egész Újszövetségen át az elragadtatásra utaló kifejezés. Az Úr nyomatékosan felhívja figyelmünket, arra a hasonlóságra, amely Noé és Lót napjait, valamint az Ő visszajöttének napjait jellemzi.. Tovább a cikkre


A rejtélyes Isten-név JHWH – יהוה

Isten kimondhatatlan neve, JHWH יהוה, a zsidóknak ‘jud-he-waw-he’ vagy egyszerűen Úr, Adonaj néven, egy megoldhatatlan rejtély és az emberi dimenzióban – a Szent Szellem nélkül – érthetetlen fogalom. A zsidók a négy betűt JHWH, nem olvassák hangosan, hanem a néven nevezik: Jah, vagy HaSem – a Név. A nem zsidók Isten neveként az Úr megnevezést használják, mert Isten neve “Adon” Urat jelent. Újtestamentumiak mondják Jehovah vagy Jahwe – sőt zenei rendezvényeken is Isten Neve szabadon kimondható. Tovább a cikkre


ÖT PONT az Izráelben kétkedőknek

Isten ígérete alapján a majdnem 2 000 évnyi diaszpóra-időszak után, a mi generációnkban térnek vissza a zsidók bibliai hazájukba, Cijonba. A cionizmus nem jelent mást, mint hazatérést Sionba.- pontosan erről olvasunk Jechezkél/Ezékiel 36. részében: Így szól az Úr, az Örökkévaló: És kihozlak titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden országból, és be-(vissza-)viszlek titeket a ti földetekre. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól. Így szól az Úr, az Örökkévaló: Tovább a cikkre


 

 

 

Comments are closed.