Életutak

Guy Cohen egy ortodox zsidó, aki a rabbiját kérdezte a Messiásról…

Dan és Dalia, Isten kicserélte a szívünket egy sabbati vacsora alatt

Mottel Baleston nem érezte a zsidó vallási szokások előírásaiban a megváltás igazi erejét.

A Szeresd Izraelt szolgálat további videói.

Naftali a Chábád mozgalomból a bűnök bocsánatát keresi

Jacobs rabbi kereste és megtalálta Istent (Jézust) a Biblia olvasása által

Patrick semmit sem tudott tenni kábítószerek nélkül

Héber-magyar nyelvű Újszövetséget ingyenesen küldünk.


Jesuában hívő rabbik

Izrael Zolli, Róma egykori főrabbijának bizonysága

Izrael Zolli rabbi 1881-ben született a lengyelországi Bródyban. A talmudista főiskola mellett zsidó teológiát, és filológiát végzett Bécsben. 1910-ben trieszti rabbiként szolgált, ahol az első világháború végén főrabbivá választották. Ugyanebben az évben a várost Olaszországhoz csatolták. Számtalan könyv szerzője: a talmudi irodalom, bibliai kommentárok, és zsidó történetek. 1927-tól 1938-ig a héber és más szemita nyelvek professzora a páduai egyetemen és 1939-ben római főrabbivá választották.


Daniel Cion rabbi, Bulgária korábbi főrabbijának bizonysága a Messiásról

Több, mint húsz évvel ezelőtt lehetőségem volt arra, hogy az Újszövetséget elolvassam. Olyan mély benyomást tett rám, hogy egy szűk körben beszámoltam róla: Rendkívüli mértékben sajnálom, hogy Jézust, a Messiást egyre jobban elidegenítették a zsidó néptől. Jézus csak jót tett a zsidó népnek. Megtérésre hívta őket, meghirdette Isten királyi uralmát, és az isteni szeretetet minden ember, még az ellenségei iránt is. A véget nem érő szenvedéssel a mai napig fizetjük annak a bűnnek az árát, hogy nem fogadtuk el a Messiást.


Lichtenstein rabbi felismerése az Újszövetségből

Lichtenstein arckép«Sok keresés és kutatás, valamint az idők jelének szigorú megfigyelése után, támaszkodva az ó és új szövetségi Szentírás ismeretére, mélyen gyökerező eszményemmé, dönthetetlen meggyőződésemmé vált, hogy Krisztus Izraelnek megjövendölt Messiása, a világnak üdvözítője s hogy az ő személyében Izraelnek megbékélése és igaz megdicsőülése beteljesült…»


Napjaink messiáshívői

Eyal Friedman – jeruzsálemi messiáshívő magyar felmenőkkel

Eyal Friedmann Jeruzsálemben élő messiáshívő zsidó, akinek felmenői között magyarországi zsidók is vannak. Apai ágon nagyszülei Budapestről és Marosvásárhelyről származnak és a Soá előtt települtek ki Izraelbe.

Eyal több éves keresés után 27 évesen adta át életét Jesuának, Izrael Messiásának. Ma a jeruzsálemi Christ Church, Benjamin és Ruben Berger gyülekezetének tagja és a Második Jeruzsálemi Zsinat felé (TJCII) kezdeményezés képviselője.


Móse Ben Smuél: Visszatérés Cionba

Szilvásvárad jellegzetes magyar falu volt. Nevét onnan kapta, hogy hatalmas szilvafák és más gyümölcsfák termettek arrafelé… Összességében boldog gyerekkorom volt Szilvásváradon… Budapesten hat évig jártam iskolába. Ebből öt évig nagybátyámnál laktam, a hatodik évben pedig egy rabbinál, aki a háború után Magyarország főrabbija lett, azoké a zsidóké, akik túlélték az eseményeket. A budapesti ortodox iskolában töltött hat év alatt teljes körű általános iskolai képzést kaptam. Megtanultam az összes zsidó törvényt és hagyományt is.


Shlomo Drori: Kutatás az értelem után

1920-ban születtem Berlinben. Már legkorábbi gyermekkoromtól fogva a halállal, a fogyatékossággal, testi fájdalmakkal, gondokkal, tehetetlenséggel, frusztrációval és a magánnyal néztem szembe. A szüleim még a házasságuk előtt elveszették a közeli hozzátartozóikat, de az első fiuk tíz éves korában történt halála felett érzett fájdalmuk mindent felülmúlt. Akkoriban négy éves voltam, és a második gyermek. Két évvel később egy újabb fiútestvérem jött a világra, és vele együtt öröm költözött a házunkba. Azonban ez nem sokáig tartott…


Flesch Károly: Bizonyságtételem

Hogyan találtad meg Jézust?” – tette fel a kérdést nemrégiben egy gyülekezet lelkipásztora. Így válaszoltam: „Nem találtam meg, hiszen soha nem is kerestem. Ő talált meg engem.” Az egyház 2000 éves történelme során mindig voltak zsidók, még rabbik is, akiknek meggyőződése volt, hogy Jézus a megígért Messiás, az Úr szenvedő Szolgája, aki azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért, akit a zsidók és a pogányok megfeszítettek, és aki feltámadt a halálból, és eljön az Ő dicsőségében. Némely zsidók nem akarják elismerni, hogy az Ézsaiás 52-53. fejezetek a szolga Jézus szenvedéséről szóló próféciák. Vagy megtiltják a gyerekeiknek, hogy ezeket a fejezeteket olvassák, vagy azt mondják, hogy a szenvedő szolga nem más, mint Izráel népe, vagy pedig két messiás van: Jeshua ben Joseph és Jeshua ben David. Meggyőződésem Pál rabbival együtt, hogy az „igaz Izráel” vagy az „izráelita”, a „maradék” Isten szemében mindaz, aki szereti Jeshuát és elfogadja őt mint megváltóját. (az ajánlott honlapon bal oldaltBizonyságtételem menüpont)


Rachel Netanel – Izrael teljes történelme egy asszony háza előtt

Egy nehéz, megpakolt teherautó, egy traktor, több kis teherautó és több személygépkocsi hosszú sora zavarta Sabbat (szombat) napján a kis falu, En Karem idillikus nyugalmát. A falu elején, szemben egy libanoni étteremmel (amely még nem nyitott ki) pakolta ki egy tucatnyi munkás a meglepődött korán kelők szeme láttára a szerszámgépeket. Nagy lárma kíséretében rakodtak nagy köveket és homokzsákokat egymásra, mert a szektort így elhatárolva, megakadályozták egy fal maradványainak megközelítését, amelyet Rachel Netanel pár hónapja lebontott, mivel csak így lehetett a gyalogos átjárót a közelben levő házához biztosítani.


A zsidó Isten után kutatva

1946-ban, az egykori Szovjetunióban születtem egy zsidó családban. A szüleim és rokonaim nem voltak nagyon vallásosak, mégis jól emlékszem arra, hogy közösen ünnepeltünk zsidó ünnepeket. Különösen nagy hatással volt rám az egyik, amikor a nagyapám ide-oda lóbált egy tyúkot a fejem fölött, amit természetesen nagyon mulatságosnak találtam. Ma már tudom, hogy ez a tradíció Jom kippur (engesztelés napja) délutánján volt szokásban, ennek azonban nincs semmilyen köze a Szentíráshoz. Mi voltunk az egyetlen zsidó család az utcában. Ennek ellenére jó kapcsolatunk volt a szomszédainkkal. Édesanyám rengeteg szomszédgyereknek tanított angolt az iskolában, emiatt sokan közülük szívesen jöttek át hozzánk – nem utolsósorban azért is, mert a nagyanyám zsidó ínyencségekkel és süteményekkel kényeztette el őket.


Híres messiási tanítók

Dr. Arnold Fruchtenbaum útja a Messiáshoz

ArnoldFruchtenbMa az „ARIEL Missziói Szolgálat” vezetője. A lengyel hasszidim (szó szerint: „a kegyesek”) zsidó mozgalomból származik. Ősei ezeknek a nagyon szigorú ortodox csoportosulásoknak egyikét vezették. Édesapja szerettette meg vele a héber Bibliát, az Ószövetséget. Az Újszövetség számára a keresztyének könyve volt, amely pogány bálványimádással foglalkozik.(?!) Sok rokona halt meg a holokauszt idején Lengyelországban és Oroszországban. Ő maga még megélt egy kései pogromot Lengyelországban. Erről így ír:


Anatoli Uschomirski bizonysága, könyvei, tanításai

1959. április 8-án születtem zsidó szülők gyermekeként. Családom Kijevben, Ukrajna fővárosában élt. Ez egy kb. 3 millió lakost számláló hatalmas világváros, amelyben sok zsidó élt, a legtöbbjük asszimilálódott. 70 év kommunizmusa rajtuk is maradandó nyomokat hagyott. Sokszor csak az útlevélben lévő bejegyzés tanúskodott zsidó identitásukról.


Joseph Shulam bizonyságtétele

joseph_shulamEgy olyan bolgár családban születtem, ahol az édesanyám az ottani kommunista párt egyik alapítója volt. Az édesapám is gyűlölt minden vallást, beleértve a judaizmust is. Azt gondolta, hogy bárki, aki hisz Istenben, az biztos, hogy primitív. Intelligens, tanult emberek nem hisznek ilyen őrültségekben, mint Isten. Ezért én nem tudtam semmit a saját vallásomról, a judaizmusról.


Jurek Schulz – Auschwitz, a depresszióm

Mélyen a lelkemben volt elrejtve „egy magányos kamra”. Ebben már gyerekkoromban nehéz szomorúság áradt szét. A fiatalként megpróbáltam az emberek gyűlöletén és önpusztításon keresztül „kétségbeesés e mélyen fekvő kamrájától” megszabadulni. Felnőttként igyekeztem éveken keresztül a tehetetlenségnek e kamráját semmibe venni. És ma? Hálás vagyok Istennek, hogy Általa megtanultam együtt élni Auschwitz depressziójával.


Benjamin Berger bizonysága

  Az 1967-es év fontos esztendő Izrael állam, és a zsidó nép történetében. Az én életemben is ebben az évben történt a meglepő fordulat. Huszonhat éves voltam, építész, és Dániában dolgoztam. Ortodox zsidó gyökereimtől elszakadtam, és világi zsidóként éltem kizárólag világi nemzsidók között. Gondolkodásomra és életstílusomra azokban az időkben a humanizmus nyomta rá bélyegét. Noha kutattam az igazság után, akkoriban számomra az igazság és az Isten között nem állt fenn semmilyen kapcsolat, mert már nem hittem a Bibliában. Istenben is alig hittem…


Comments are closed.