Ingyenes kiadványok

Ingyenes kiadványok

Minden kiadványt ingyen terjesztünk, csupán a postaköltség megtérítését kérnénk. A szolgálatra szánt adományokat köszönjük.

A kiadványok egy részét a Messiási Bizonyságtétel Munkaközössége Izraelért (amzi) szervezettel közreműködve adtuk ki.

A kiadványok a lehem777@gmail.com emailcímen megrendelhetők.

Jakov Damkani, Saphir Adolf írásán és a héber-magyar Újszövetségen kívül valamennyi kiadvány teljes szövege olvasható, és a hanganyagok meghallgathatók a honlapon is!

Kereső zsidóknak

Héber-magyar ÚjszövetségHéber-magyar Újszövetség 

.


Shlomo Drori és Jurek Schulz: Az Édentől a Paradicsomig I.

A füzetekben kiadott írás rövidítetett változata Németországban (Svájcban) már megjelent könyvként. A könyvben az egész üdvtörténetet gondolják végig a szerzők bibliai alapokon messiási zsidóként. Az első rész az Édentől Saul királyig tartó korszakot öleli fel.

Shlomo Drori és Jurek Schulz: Az Édentől a Paradicsomig II.

A második rész Dávid királytól a prófétákig tartó szakaszokat öleli fel.

Shlomo Drori és Jurek Schulz: Az Édentől a Paradicsomig III. 

A harmadik rész a babiloni fogságtól az evangéliumok áttekintéséig tart.


Jakov Damkani Miért pont énJakov Damkani: Miért pont én? 

Az 50-es évek elején született a könyv írója, Jakov Damkani Izraelben, aki saját történetét beszéli el. Megtudhatjuk, hogyan került a kis faluból, Kiryat S’monából tizenhat évesen az eilati hippik közé, majd hogyan jutott el New Jerseybe, ahol ékszerboltot nyitott. Rengeteg lázadás, töprengés, keresés után végül hallott Jesuáról, Akiben felismeri Izrael Messiását. Ez számára minden tekintetben új életet jelent. Visszatérést szülőföldjére, Izraelbe, és egy szolgálat megkezdését, aminek ez a könyv is a gyümölcse.


Jurek Schulz: A zsidó Jézus

Jézus gyermekkorának a zsidó momentumait mutatja be az írás, és azt, hogy Jézus hogyan szolgál és gondolkozik zsidóként az evangéliumokban. Emellett Jézus korában a zsidóságon belül uralkodó szellemi áramlatokra is kitér a szerző.


a-messias-viszonya-istenhezA Messiás viszonya Istenhez

Egy 20 oldalas füzet, amely a Tanakh (az ószövetségi Írás) és az Újszövetség párhuzamos kijelentéseit tartalmazza Izrael megígért Messiására vonatkozóan.


Mindenkinek

Jurek Schulz: Isten szövetségkötései Izraellel és a Gyülekezettel

Jurek Schulz teológiai tanulmánya Isten szövetségkötéseit dolgozza fel a Noéval való szövetségtől egészen az új szövetségig.


boritokep

Ruben Berger: Isten munkái a Gyülekezetben napjainkban

A Mindenható a zsidók és a nemzetek egységét munkálja ezekben a napokban  a Messiás Testén, a Gyülekezeten belül.


A. Saphir Izrael és az IrásDr. Aaron Adolf Saphir: Krisztus és az Írás

“És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak.“ (Luk. 24,27)

Jézus feltámadása után is fejtegette az Írást. Azt az Írást, amelyet gyermekkorában tanult, amelyet anyjának, Máriának ajkairól hallott, amelyre a názáreti zsinagógában figyelt, amelyet olvasott és egész földi életén keresztül szívből szeretett. Ezt az Írást még feltámadása után is elméjében tartotta. Ez is tanújele annak az áldott azonosságnak a feltámadt Üdvözítő és Jézus között, akinek Őt halála előtt ismerték. Ezen Írásra még dicsőségében is emlékszik. Még bekövetkezendő Királyságában is az Írás beteljesülését várja.

A szerző, Saphir Adolf (1831-1891) Pesten született egy zsidó családban.

Az ingyenes kiadvány az eredeti könyv egy fejezetét tartalmazza.

A teljes könyv eltölthető innen: 

Saphir borítóKrisztus és az Írás, Budapest, 1879, nyomatta Hornyánszky Viktor


Benjamin Berger: Pap és Király

Két konferencia tanításait tartalmazza a füzet a Jeruzsálemben messiási gyülekezetet vezető Benjamin Bergertől, aki az egyik legelismertebb alakja a messiási mozgalomnak.


Jurek Schulz pécsi tanításainak hanganyaga. Ezt CD-n már nem terjesztjük, de a linken elérhető.

1. A zsidó Jézus
2. A zsidó ünnepek és üdvtörténelmi jelentőségük.
3. A Jeruzsálemi templom. A föld legrobbanékonyabb területe
4. Zsidó arab viszony a Biblia fényében

A tanítások 2009. októberében, és 2010 májusában hangzottak el.


Peszáh a Messiásban 

Az írás a peszáh messiási értelmezését igyekszik bemutatni, amely az (egyik) legfontosabb ünnep a messiási mozgalomban.


Gail Harris: A megbékélés kapujában

Igaz történet Isten szeretetéről az Ő népe, a zsidók iránt Helmuth Eiwen lelkipásztor és felesége, Uli elbeszélése alapján.

A kiadványok a lehem777@gmail.com emailcímen megrendelhetők.

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Comments are closed.