Könyvajánló

Kereső zsidóknak

.

Az elektronikus könyvek, melyeket ingyen küldünk meg emailben, itt találhatók.  

.

Jakov Damkani Miért pont én

Ingyen megrendelhető!

Jakov Damkani: Miért pont én?

Az 50-es évek elején született a könyv írója, Jakov Damkani Izraelben, aki saját történetét beszéli el. Megtudhatjuk, hogyan került a kis faluból, Kiryat S’monából tizenhat évesen az eilati hippik közé, majd hogyan jutott el New Jerseybe, ahol ékszerboltot nyitott. Rengeteg lázadás, töprengés, keresés után végül hallott Jesuáról, Akiben felismeri Izrael Messiását. Ez számára minden tekintetben új életet jelent. Visszatérést szülőföldjére, Izraelbe, és egy szolgálat megkezdését, aminek ez a könyv is a gyümölcse.


Stan Telchin: Elárulva

Sikeres 50 éves zsidó 21 éves lánya közli vele: Jézus Krisztusban hisz. Egy régi probléma, amely évszázadokon keresztül újra és újra nagy viharokat kavart… Egy mai család választ keres az elődök tanítása és a felismert igazság között… Igaz történet arról, hogyan teljesednek be napjainkban is a próféciák…

“Jó Hír” Iratmisszió Alapítvány

 


Kewin Howard / Marvin Rosenthal: Az Úr ünnepei

Isten prófétikus naptára a Golgotától a Messiási Királyságig

Izrael ünnepeinek jelentősége messze túlmutat a hagyományokon és a kultúrán. Ezeket a napokat maga az Úr rendelte el és jelölte ki. Nem véletlenül nevezi őket saját ünnepeinek. Ezek együtt egy olyan prófétikus naptárat alkotnak, melyből fényesen kiviláglik a történelem legfontosabb alakjának – Jézusnak, a Messiásnak – személye és műve. Ezt a fantasztikus panorámát az teszi lélegzetelállítóan izgalmassá, hogy egyértelműen rámutat: az egyes ünnepek prófétikus beteljesedésének sorozatában a következő lépés a Kürtzengés (Rós hasaná) megvalósulása, az Egyház elragadtatása!

Az Úr ünnepei című könyv óriási érdeme, hogy zsidó-keresztény nézőpontból, zsidó szemmel láttatja ezeket a zsidó ünnepeket, feltárva azok minden aspektusát a történelmi háttértől, a bibliai szokásrendben és a modern ceremóniákon át egészen a prófétikus jelentőségig. A csodálatos, gazdag illusztrációk még közelebb viszik az olvasót az Úr ünnepeinek rendjéhez, a Biblia és a zsidóság világához és a jövő megértéséhez. (ajánló a könyv hátsó borítójáról)

Új Spirit Könyvek


Magyar rabbik, akik felismerték Jesuát

Két igazi izráelita életútja

Lichtenstein Izsák rabbi és Ungár Aladár, egy Krisztusban hívő zsidó élete

Lichtenstein Izsák (1824-1909) az Örökkévaló irgalmából egy „véletlenül” kezébe került Újszövetség elolvasása után ismerte fel Jézusban Izrael várt Messiását. Egész életében megmaradt zsidónak, és zsidóként hirdette minden elutasítás ellenére, hogy Jesua a Messiás.
Ungár Aladár (1905-1970) egy fiatalon hitre jutott zsidó, aki életét Izrael Messiásának adta. A hazai missziós tevékenységek és a zsidómisszió egyik fontos alakja.

Kapható az Evangéliumi Kiadónál.

Egy magyar haszid rabbi üzenete, Kohn Lipót önéletrajza (1862–1937)

A könyvből hosszabb részlet itt olvasható, ezen a linken pedig hallgatható. Kapható az Evangéliumi Kiadónál.

Egy rabbi és egy zsidó család útkeresése

A könyvből hosszabb részlet itt olvasható, ezen a linken pedig hallgatható. Kapható az Evangéliumi Kiadónál.

Ajánljuk még a korszakban szolgáló Duncan rabbi élete c. ebookot, ami innen letölthető.

                                           

 

 

 

 

 

A Mester nyomdokában, Freshman Károly rabbi önéletrajza (1819-1875)

A könyvből hosszabb részlet itt olvasható. Kapható az Evangéliumi Kiadónál.

 

Lichtenstein rabbi útja

A könyvből hosszabb részlet itt olvasható. Kapható az Evangéliumi Kiadónál.

 


Mindenkinek

 

Jamie Cowen: A zsidó nép történelme

A könyvből hosszabb részletek, leírás itt olvasható.

Kapható az Éjféli Kiáltás Missziónál.


Berliner Hugó: A zsidókérdés a Szentírás megvilágításában

Az írás 1932-ben jelent meg az ortodox zsidó háttérből megtért szerző tollából, és rövidsége ellenére több olyan fontos látást fogalmaz meg ebben a kérdésben, amit a mai messiási zsidóság is magáénak vall.

Kapható az Evangéliumi Kiadónál.


Daniel Juster: A visszavonhatatlan elhívás 

Izrael a nemzetek világosságának szerepében

„Pál apostol – a zsidó nép választottságára utalva – a következőket írja: „mert Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok (Róm. 11:29). A pogányok apostola ezalatt népének, Izraelnek különleges elhívását értette. Ugyanígy tesz Daniel Juster is.

A Visszavonhatatlan elhívásban kifejti Pál szavait, megmutatva, hogy Izrael választottsága mennyire különleges, amely a világ megáldásának eszközéül adatott és megvilágítja, miként vehetők birtokba ezek az áldások napjainkban.” (ajánló a könyv hátsó borítójáról)

Segítség az Élethez Alapítvány


Kiadványok Harald Fölsch-től

Penuél és Jákob szorongattatása

A címre kattintva a teljes írás olvasható a honlapon.

Hogyan ismerhető fel a Messiás?

Kapható az Evangéliumi Kiadónál.

Ebben az írásban olyan párhuzamos részeket mutatunk be a Bibliából, amelyek a Tanakh (Ószövetség) és az Újszövetség teljes harmóniáját ábrázolják. A párhuzamos szakaszokhoz különböző rabbinikus forrásokból fűztünk hozzá idézeteket.

Mikor jön el a Messiás?

Válasz a zsidó népnek

 

 

 

 

Az írás számos rabbinikus forrás felhasználásával ad választ a címben szereplő kérdésre. Alapossággal tárja fel a Szentírást és elemzi a Messiásra vonatkozó jövendöléseket.

Kapható az Evangéliumi Kiadónál.


Lance Lambert: A páratlan Izrael

…Ebben a könyvben megírtam mindazt, amit évek során Istennel járva az Ő Izráellel kapcsolatos tervéről és szándékáról megtanultam…

Kapható az Evangéliumi Kiadónál.


Solomon Ostrovsky: Az elrejtett fejezet

Ézsaiás/Jesaja 53. fejezetének magyarázata

Kapható az Evangéliumi Kiadónál.


Dr. Arnold G. Fruchtenbaum könyvei

E könyvek többnyire csak antikváriumokban kaphatók. A címekre kattintva a teljes kiadványok olvashatók a honlapon.

A szerző bizonysága itt olvasható.

A teremtes het napjaA teremtés hét napja…

Evangéliumi Kiadó

A 3 messiási csoda

Evangéliumi Kiadó

A Messiás élete

Evangéliumi Kiadó

 

Fruchtenbaum Izrael maradékaDr. Arnold G. Fruchtenbaum: Izráel maradéka – A messiási zsidó közösség tanítása, történelme és filozófiája

A szerző e témában írt korábbi művének aktualizálása az egész világon gyorsan növekvő és változó messiási zsidó mozgalommal kapcsolatban. Messiási zsidóként írja könyvét zsidók és nemzsidók számára egyaránt. Világos áttekintést ad a mozgalom helyeztéről a hívők közösségében.

Fruchtenbaum összefoglalja, hogy ez a mozgalom miben különbözik és hogyan kapcsolódik a zsidó néphez, Mózes törvényéhez, a helyi keresztyén gyülekezetekhez, Izráel államához, a misszióhoz és sok más időszerű kérdéshez.

A gyorsan növekvő messiási zsidó mozgalom érdeklődést és szembenállást is kivált. E kötetben olvashatunk arról, hogy mit is jelent ma a messiási zsidó mozgalom, milyen a tanítása, illetve milyen kérdésekkel kell még megbirkóznia.

Evangéliumi Kiadó


Benjamin Berger könyvei

Berger borító++Benjamin és Ruben Berger: Az út

Az alábbi linken egy rövid részletet olvashat el a könyvből: Benjamin Berger bizonysága

Kapható az Éjféli Kiáltás Missziónál.

.

Izrael szent gyülekezései

Bridge Mission Society

Részlet a könyvből.

Kapható az Éjféli Kiáltás Missziónál.

 

Benjamin Berger, Rick Wienecke: József története prófétikus szemmel

Bridge Mission Society

A könyvről: Egy prófétai látás domborműveken és könyvben

Kapható az Éjféli Kiáltás Missziónál.

 


Eyal Friedman könyvei

Eyal Friedman: Miért fontos Izrael fizikai és szellemi helyreállítása?

Kapható az Éjféli Kiáltás Missziónál.

Eyal Friedman: Tanítások Jeruzsálemből 

A könyvről részletesen

 

 

 


Anatoli Uschomirski könyvei

Jézus segíts, zsidó vagyok

Bridge Mission Society

A szerző bizonysága, azaz részletek a könyvből itt olvashatók.

Kapható az Éjféli Kiáltás Missziónál.

 

Zsidóknak először

Evangéliumi Kiadó

A szerző bizonysága itt olvasható.

Kapható az Evangéliumi Kiadónál.

 

 

 

 

 

 

 

 

A hegyi beszéd

zsidó szemszögből

Kapható az Evangéliumi Kiadónál.

A könyvről részletesen.


Jurek Schulz: : Izrael ABC, Bibliai útikönyv Izraelbe 

Bövebben a könyvről és a szerzőről.


Derek Prince könyvei

 

Három üzenet Izráelnek

Miért éppen Izrael?

A Közel-Kelet megértésének kulcsa


Daniel Juster és Peter Hocken: A messiási zsidó mozgalom 

A mozgalom története, jellemzői

A teljes könyv letöltése (PDF english)

A teljes könyv letöltése (PDF magyar)

A Második Jeruzsálemi Zsinat Felé szervezet honlapján megrendelhető: https://tjcii.hu/konyvek-amiket-ajanlunk/


Második Jeruzsálemi Gyűlés Felé: A vízió és történetünk

…A kezdeményezés az egyház legrégibb sebének orvoslását szolgálja; célja, hogy zsidók és más nemzethez tartozók Jézusnak, Izrael Messiásának egyetlen testében egyesüljenek…

A Második Jeruzsálemi Gyűlés terve annak az egységnek a helyreállítását célozza, amelyben zsidók és nem-zsidók a Messiás testében egyesülnek, mégpedig úgy, hogy egyikük sem veszíti el az önazonosságát – akárcsak a házasságban, ahol a férfi és a nő úgy válik eggyé, hogy a férfi továbbra is férfi, a nő továbbra is nő marad…

Ez a kis könyv a Második Jeruzsálemi Gyűlés gondolatának keletkezését ismerteti. Bemutatja, hogyan fejlődött az első években, és milyen küzdelmek árán alakult ki mai formája.

A Második Jeruzsálemi Zsinat Felé szervezet honlapján megrendelhető: https://tjcii.hu/konyvek-amiket-ajanlunk/


Második Jeruzsálemi Gyűlés Felé: A vízió, eredete és alapdokumentumai

A magyar nyelven is kiadott „Második Jeruzsálemi Gyűlés Felé: A vízió és történetünk” című írás kapcsán felmerülhet a kérdés: ez a kiadás helyettesítheti-e az első kiadványt? A válaszunk egyszerre: igen és nem.

…A különbség az, hogy az első könyvecske a kiindulópontot és az 1996-2003 közti kibontakozást dolgozza fel, míg a jelen kiadvány csak a kiindulópontról számol be (bár más nézőpontból).

A Második Jeruzsálemi Zsinat Felé szervezet honlapja: https://tjcii.hu/


Risto Santala: Messiás az Ószövetségben 

A rabbinikus íratok fényében

E könyv a Messiásra vonatkozó ószövetségi próféciákról a rabbinikus iratok fényében már öt hébernyelvű kiadást ért meg Izraelben. Ez az első pogány tudós által írt tanulmány modern héber nyelven. Ezzel a szerző – saját szavai szerint – egyfajta „Nahson ugrását” hajtja végre; az első, aki Mózes parancsára a Vörös tengerbe ugrik. A téma egy kissé kényes. Leírója a ’rabbik oroszlánvermébe’ és a ’liberális teológusok forró kemencéjébe’ lép be. De reméli, hogy mások is nyomába szegődnek és hasonló dialógust kezdeményeznek a tolerancia és szellemi demokrácia jegyében.  Kérték, hogy a szerző két héberül írott könyvét európai, sőt keleti nyelvekre is lefordítsák. Egy arám tudós kétszer is irt a szerzőnek a könyv angol, francia és spanyol nyelvű kiadása érdekében. Az ő megítélése szerint: „Urunk személyét illetően efféle anyagot még nem foglaltak ennyire tömör előadásba, mint amilyen ez a mű.” (ajánló a könyv hátsó borítójáról)

Bridge Mission Society | Segítség az Élethez Alapítvány


Risto Santala: Messiás az Újszövetségben 

A rabbinikus íratok fényében

Ez a kötet a Messiás az Ószövetségben című könyv folytatása. A keresztyénség gyökereit mutatja be a legrégibb és legkevésbé cenzúrázott, normatív zsidó forrásmunkák fényében. Ha az első kötet egyfajta „Nahson ugrás” volt — az első emberé, aki Mózes parancsára a Vörös Tengerbe ugrott, akkor a második kötetben már az ígéret földjére lépünk. Újra visszatérünk a Biblia ősi földjére, hogy utánajárjunk azon Messiási próféciák beteljesedésének, amelyeket az első kötetben tanulmányoztunk. Tartalmukban és előadásmódjukban az evangéliumok a „Midrás”, azaz a zsinagógai tanító irodalom gondolkodásmódját és logikáját tükrözik. Látható, hogy például a Mi Atyánk több olyan kifejezést és kérést tartalmaz, amely visszavezethető a kereszténység előtti időkre, és a zsidó ima-irodalomban is fennmaradt.  Az Úrvacsora pedig úgy értendő, mint egy messiási asztalközösség örökkévaló távlatokkal. A szerző eredetileg modern héber nyelven írta ezeket a tanulmányokat, és a kötetet eddig öt ízben adták ki Izraelben. Az egyik jelentős arám tudós szavaival élve: „Még egyetlen ilyen, Urunk életével foglalkozó munkát sem öntöttek ennyire tömör formába.” (ajánló a könyv hátsó borítójáról)  Bridge Mission Society


Risto Santala: Pál apostol – Saul rabbi

Az ember és a tanító a zsidó források fényében /188 oldal/

Pál – az ember és tanító, az apostol életének folyásával ismertet meg, a gyermekkorát befolyásoló hatásokkal, a Gamáliel lábainál töltött tanuló évekkel, azzal a belső válsággal, amely zajlott benne, mialatt a keresztyénség ellenségéből a pogányok apostolává vált. Apró információtöredékek százaiból nőtt ki Pál lelkivilágának közelképe és kirajzolódnak gondolkodásának alappillérei.
A keresztyén olvasó egyetérthet Gottlieb Klein rabbi végső következtetésével: „Pál így hitéből vonta le következtetéseit. Lerontotta az Izrael és a nemzetek közé emelt kerítést. Az istenfélő pogányok többé már nem egy másodlagos rendszer részei, mint afféle félprozeliták (megtértek), a Júdaizmus függeléke. Krisztusban mindnyájan egyenlők – a kapcsolatot Izraellel nem elvágni, hanem inkább megerősíteni kell!” (ajánló a könyv hátsó borítójáról)

Bridge Mission Society


Moishe Rosen: Jesua – Jézus zsidó neve 

Zsidók Jézusért Alapítvány

/163 oldal/

A könyv egy részlete itt olvasható.


Tom Hess: Engedd el népemet! 

Az amerikai zsidóság küzdelme a hazatérésért Izraelbe

„Tom Hess a Biblia próféciáit veti össze jelen korunk és közvetlen jövőnk eseményeivel. A próféciákban megígért történelmi fordulópontot látja abban a tényben, hogy a zsidók visszatértek földjükre. Könyve, az „ENGEDD EL NÉPEMET” szenvedélyes kiáltás az amerikai zsidósághoz, hogy hagyják hátra az Egyesült Államok húsosfazekát, térjenek vissza Izraelbe és vegyék fel Istentől kapott szerepüket, hogy a nemzetek világossága legyenek. Sürgető felhívását az a meggyőződése inspirálja, hogy Amerika felé pusztító csapás közeleg Isten ítéleteként egy bűnös nemzeten. Senkit sem hagyhat hidegen Tom Hess szenvedélyes aggodalma és szeretete a zsidó nép iránt.” Joshua O. Haberman, DHL – Rabbi Emeritus Washington Héber Gyülekezete. A Rabbik Tanácsának volt elnöke Greater Washington DC-ben. Izrael, Jeruzsálem lakosa  „Könyvét az Alijáról rendkívül nagy érdeklődéssel és csodálattal olvasom. Az Alija valóban az egyetlen válasz a legtöbb olyan fenyegetésre, amelyekkel ma Izrael szembenéz.” Zalmon Shoval – A Knesset, az izraeli parlament egykori tagja. Két ízben Izrael nagykövete az Egyesült Államokban (ajánló a könyv hátsó borítójáról)

Bridge For Peace


(Elsősorban) keresztényeknek

Johannes Fichtenbauer: Az olajfa misztériuma

Segítség az Élethez Alapítvány; TJCII Magyarország

/182 o./

A Második Jeruzsálemi Zsinat Felé (TJCII) szervezet honlapja: https://tjcii.hu/


borító fedlap

Johannes Gerloff: Átok alatt és Krisztustól elszakítva

Izrael és a nemzetek

Tanulmány a Róma 9-11-ről

Kapható az Evangéliumi Kiadónál.

A könyvből egy részlet olvasható a honlapon.

Ruth egyik legszebb és legmeghatóbb mondata anyósához így hangzik: Néped az én népem, és Istened az én Istenem. A pogány moábita nő így lett Izráel Istenének híve. Ez a mai napig minta mindazok számára, akik a népekből Izráel Istenéhez fordulnak, és magukat keresztyéneknek vallják. A sorrend az, ami fontos, és amiről az évszázadok során megfeledkeztek. Aki nem szereti Izráelt, az nem lehet Izráel Istenének a híve. Jézus, héberül Jesua, zsidó volt, tanítványai mind zsidók voltak, az első keresztyén gyülekezetek kizárólag zsidókból tevődtek össze. Sajnos a keresztyén egyházakban a szószékekről ritkán hallani olyan prédikációt, amiben megemlítik a zsidók szerepét a Bibliában. Ha igen, akkor tartalmilag a keresztyén egyház, a gyülekezet helyettesíti a zsidó népet: „A zsidók elvetették Messiásukat, és Isten a nekik ígért áldásokat átruházta a keresztyénekre.” Ez a hamis teológia mélyen behatolt a keresztyén gyülekezetekbe, templomokba, és óriási károkat okoz, aminek egyik következménye a keresztyén antiszemitizmus. Persze egy „keresztyén antiszemita” ellentmondás önmagában.

Az elmúlt évszázad óta, különösen a holokauszt és Izráel államának létrejötte után, szemünk láttára bontakoznak ki azok az ígéretek, melyeket Isten az Ó- és Újszövetségben Izráelnek adott, és amelyeknek a történelem mostani fázisában befolyással kellene lenni igehirdetésünkre. Pál apostol szilárdan hirdette: Isten nem vetette el népét. Johannes Gerloff a Római levél 9-11. fejezetének magyarázatában az Izráellel kapcsolatos kérdésekre ad gyakran meglepő válaszokat, különösen a mai közel-keleti helyzet hátterére tekintettel. Az Izráelnek tett bibliai ígéretek végső célja, hogy Isten hűsége és dicsősége nagy legyen a népek szemében.

Evangéliumi Kiadó


David H. Stern: Az evangélium zsidóságnak helyreállítása

Üzenet keresztényeknek
(A Messianic Jewish Manifesto rövidített változata)
Egy könyv, amit minden kereszténynek el kell olvasnia!
Kihívás a hagyományos keresztény gondolkodás számára!
Világos gondolatok az elhanyagolt kérdésekről, mint például:

• Milyen központi igazságnak kell helyreállnia az egyházban ahhoz, hogy az betölthesse a nagy küldetés parancsát?
• Betölti-e Isten minden Izraelre vonatkozó ígéretét?
• Érvényes-e ma Mózes törvénye?
• Van-e antiszemitizmus az egyházban? Ha igen, mit tehetünk vele?
• Fontos-e, hogy az egyház elvigye a Megváltás örömhírét a zsidó népnek? Ha igen, hogyan?

Ezen és más alapvető kérdésekre ad izgalmas, és vitaindító válaszokat az Izraelben élő Messiás-hívő zsidó szerző, Dr. David H. Stern, olyan zsidó, aki hisz Jesuában. DAVID H. STERN Los Angelesben született 1935-ben, a város első húsz zsidó lakója közül kettő dédunokájaként. A Princeton Egyetemen szerzett gazdasági tudományokból doktorátust, később az UCLA tanára lett. 1972-ben jutott hitre Jesuában, mint Messiásban. Később a Fuller Teológiai Szemináriumon szerzett teológiai doktorátust, majd posztgraduális képzésben vett részt a Judaizmus Egyetemen és aktívan részt vett a Messiás-hívő zsidók mozgalmában. 1979-ben a Stern család alijázott (emigrált Izraelbe) és jelenleg Jeruzsálemben él. Dr. Stern könyvének, a Messianic Jewish Manifesto-nak rövidített változatát, „Az Evangélium zsidóságának helyreállítása” című könyvet tartja kezében az olvasó. Az angol nyelven olvasható nagysikerű Újszövetség fordítása, a „Jewish New Testament” az evangéliumi szövegek zsidóságát állítja helyre. A „Jewish New Testament Commentary” számos, az Újszövetségben található zsidó kérdést tárgyal. A Complete Jewish Bible fordítás pedig arra törekszik, hogy a Tánákh (Ószövetség) és a Brit Chádásá (az Újszövetség) egységét állítsa helyre. E kiváló, tudományosan megalapozott munka egy biblikusan zsidó változatát adja a Biblia olvasóinak kezébe. (ajánló a könyv hátsó borítójáról)

Részletek a könyv bevezetőjéből: http://www.danielcsoport.hu/konyvajanlo/reszletek-a-bevezetesbol/

Részletek a könyv 2. fejezetéből:
http://www.danielcsoport.hu/konyvajanlo/reszletek-a-2-fejezetbol/#more-120

Bridge Mission Society


Willem J.J. Glashouwer: Miért Izrael?

Kapható az Éjféli Kiáltás Missziónál.

Új kezdetek

Vajon Izrael más, mint a többi nemzet?
Különleges hely illeti-e a zsidókat a népek között?
Mi a helyzet Jeruzsálemmel?

A könyv ezekre az izgalmas és aktuális kérdésekre keres választ. Az ismeretterjesztő stílus megkönnyíti a téma megközelítését akár egyéni, akár csoportos Biblia-tanulmányozás keretében. A szerző kutatja a Biblia tanítását a Közel-Kelet viszonyaira, a palesztinok szerepére és az iszlám helyzetére vonatkozóan, és ennek fényében teszi fel a kérdést, hogy mindez mit jelent az egyház számára. (ajánló a könyv hátsó borítójáról)

Bridge Mission Society

A könyvek beszerzésében segítséget tudunk nyújtani!


A holokauszt és a keresztény világ 

Egyházfórum/Balassi kiadó

A könyv tartalomjegyzéke itt olvasható.

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Comments are closed.