ÖT PONT az Izráelben kétkedőknek

ÖT PONT az Izráelben kétkedőknek

Isten ígérete alapján a majdnem 2 000 évnyi diaszpóra-időszak után, a mi generációnkban térnek vissza a zsidók bibliai hazájukba, Cijonba. A cionizmus nem jelent mást, mint hazatérést Sionba.

– pontosan erről olvasunk Jechezkél/Ezékiel 36. részében:

Így szól az Úr, az Örökkévaló: És kihozlak titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden országból, és be-(vissza-)viszlek titeket a ti földetekre. És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól.

1.) Így szól az Úr, az Örökkévaló: És kihozlak titeket a pogányok közül.

Tehát nem Theodor Herzl vagy David Ben-Gurion voltak, akik a zsidókat Izráelbe hozták, hanem az Úr, az Örökkévaló. Így a cionizmus Isten ügye. A cionisták csak Isten eszközei voltak annak a véghezvitelében, amit Isten a mi időnkre időzített. Sokan félnek ezt tudomásul venni, mert azt hiszik, hogy ez politika Izráel körül, és ők nem akarnak „politizálni“. Izráel azonban nem politika, hanem Isten szavának beteljesedése.

2.) … és egybegyűjtelek titeket minden országból,

Itt nem a Babilonból való hazatérésről van szó – tehát már beteljesedett-, mint némelyek gondolják, mert akkor csak egy országból tért vissza a zsidóknak egy része Cijonra. Manapság ellenben mind a négy égtájról térnek vissza atyáik földjére. Eddig több mint 140 országból.

3.) … és beviszlek titeket a ti földetekre.

A ti földetekre: ez a tulajdonjog kifejezése, akinek a tulajdona ez a föld. Érthetetlen, hogy még keresztények is megkérdőjelezik, kié ez a föld – zsidóké vagy palesztinoké -, amikor Isten félreérthetetlenül a ti szót használja, és ez a ti egyedül Izráelre utal.

4.) és be-(vissza-)viszlek titeket a ti földetekre.

Az Örökkévaló oda viszi vissza a zsidókat, ahonnan eljöttek. Ők nem jöttek Marokkóból vagy Lengyelországból, USA-ból vagy Svájcból, hanem Izráel földjéről, Erec Jisrael-ből, és csak oda vezeti az Úr vissza az Ő népét, amint megígérte.

5.) És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól.

Ahogy az ígéret első része beteljesedett, úgy igaz, hogy a második része is be fog teljesülni, és Izráel minden bűntől tiszta lesz. Most csak a kiválasztás értelmében szent, akkor állapotában is szent lesz.

A bibliai történelemben a bibliai személyek felől sok embernek helytelen meglátása, véleménye van. A bibliai személyekről úgy vélik, mintha földön kívüli lények lettek volna. Nem! Noach/Noé és Ábrahám, Mózes és Gedeon, Péter és Saul/Pál emberek voltak, mint ön és én. Ők csak hagyták magukat, hogy Isten használhassa őket. Ugyanígy használ Isten ma is egészen átlag embereket, hogy ígéreteit Izráelben beteljesítse.

A világi izráeliek ugyanúgy betöltik a bibliai ígéreteket, mint a vallásosak. Mert az ígéret, hogy a sivatag újra gyümölcsöző kert lesz, nagyrészt a világi zsidók által teljesedik be, akik kibucokat létesítenek. A mocsarakat kiszárították, a sivatag termő lett, és ezzel – anélkül hogy tudatosan akarták volna beteljesíteni a jövendöléseket – pontosan azt tették, amit a Biblia mond.

Vannak keresztények, akik azt hiszik, hogy minden, ami Istentől jön, könnyedén, egyszerűen kell hogy megtörténjen, ami stresszel jár, az nem jöhet Istentől – mondják ők. Mivel Izráelnek sok háborgatása van, háborúk és terror, Izráel – mondják – nem Istentől van. Bocsánat, ez nem igaz!

Pontosan ezek a nehézségek, amelyekről Jesua/Jézus és Saul/Pál mint szülési fájdalmakról jövendöltek (1.Thess. 5,3), ezek biztos jelek afelől, hogy Isten Izráelben új életet teremt, mert minél erősebbek a fájdalmak, egyre közelebb az öröme annak, hogy a Messiás jön.

Aki ezen szempontok alapján ítéli meg az Izráelben és körülötte lévő eseményeket, nem bizonytalanodik el, hanem a háborgatás ellenére is bátor öröme van.

NAI israel heute, Ludwig Schneider

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*