A Messiást a megjövendölt évben ölték meg!

A Messiást a megjövendölt évben ölték meg!

Dániel próféta, aki mintegy hatszáz évvel a Messiás/Krisztus előtt élt, bámulatos pontossággal jövendölte meg az évet, amelyben a Messiást megölik: ez volt az az év amelyikben Jesuát/Jézust keresztre feszítették.

Aki pártatlanul foglalkozik e próféciával, felismeri, hogy egy másik Messiásra várni hiábavaló. A Talmud azt mondja: A Messiás jövetelét meghatározó idő eltelt, de a Messiás nem jött el. Mivel a Talmud Jesuát elutasította, nem maradt más megoldás, mint hogy Istent hazugnak állítsák, mert nem tartotta ígéretét és a Messiás jövetelének előrejelzett ideje már túlhaladt.

Nézzük meg a bibliai szöveget:

Hetven hét van meghatározva népedre és szent városodra, hogy befejeződjön a hitszegés, és a bűnnek vége vettessék, és a vétek (áldozat által) befedeztessék, és egy örökkétartó igazság eljövetelére a látomás és próféták bepecsételtessenek, és a Szentek Szentje felkenessék.

Tudd és értsd meg: Attól (az időtől) fogva, hogy elhangzott a szó Jeruzsálem helyreállításáról és újjáépüléséről, egy Felkentig, egy Fejedelemig hét hét és hatvankét hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben.

A hatvankét hét eltelte után kivágatik/megöletik a Felkent, senkije (testi utódja) sem lesz. … Dán. 9,24-26

Ez összesen 69 (év-)hetet ad ki, vagy másképp kifejezve: 69×7; tehát 483 évet, attól az időtől fogva, amikor a Jeruzsálem újraépítéséről való parancs kiadatott – a Messiás halálig.

Most e tényeket megvizsgáljuk:

Xerxes (Artaxerxes) perzsa király uralkodása elkezdődött i.e. 465-ben. Nehémiás könyvének 2-ik részében olvassuk, hogy uralkodásának 20-ik évében engedélyezte Jeruzsálem újraépítését. Más szavakkal: 19 év telt el, amit le kell vonnunk. Következésképpen a parancs Jeruzsálem újraépítésére az i.e. 446-os évben adatott.

A prófécia szerint 483 évvel ezen esemény után öletik meg a Messiás. A pontosság érdekében figyelembe kell venni, hogy Dániel az éveket az óhéber kalendárium alapján számította, ami 360 napból állt, ellentétben a mi kalendáriumunkkal, aminek 365 és 1/4 napja van. Ez azt jelenti, hogy a zsidó kalendáriumi évet a mi időszámításunkhoz kell alakítani:

483 év szorozva 360 nappal (a zsidó kalendárium szerint) kiad 173.880 napot. 173.880 nap osztva 365 és 1/4-el (a mi mai kalendáriumi évünk) kiad 476 évet – i.e. 445. Tehát az i.e. 446-tól 476 év kell hogy elteljen a Messiás haláláig. Más szavakkal: ez az esemény a mi időszámításunk alapján i.sz. 30-ra esik.

Jesua keresztre feszítése pontosan ebben az évben történt.

Bizonyított tény, hogy a hatodik évszázadban, amikor a keresztény időszámítást bevezették, egy matematikai hiba történt. A Messiás/Krisztus születési dátumául egy olyan dátumot adtak meg, amely négy évvel később van mint a tényleges időpont. Az i.sz. 30-as év a mi modern számításunk után valójában Jesua/Jézus harmincnegyedik életéve. És a harmincnegyedik életévében, az i.sz. 30-as évben a keresztény időszámítás szerint, feszítették Őt keresztre – pontosan amint azt Dániel megjövendölte.

Nem tartott sokáig, míg Isten ítélete bekövetkezett. Dániel megjövendölte, … És egy eljövendő fejedelem népe elpusztítja a várost és a Szentélyt. Dán. 9,26

Tudjuk, hogy röviddel később (egy bibliai generációval, megj. ford.) Titusz serege megszállta Judeát, az országot elpusztította, a Templomot felégették – és nem volt többé áldozás.

Raschi, egy vezető Biblia magyarázó felismerte, hogy Titusz betöltötte ezt a próféciát. Ebben az esetben a Messiás az az ember, akit megöltek – ez az ember Jesua – nem lehet más!

Richard Wurmbrand

Quelle: Christus auf der Judengasse

Posted on 2009 by ichsuchejeschua

Fordította:K. Becker

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

One Response to A Messiást a megjövendölt évben ölték meg!

  1. Ehud Margaret says:

    „Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust,
    a halálból is feltámasztotta Krisztust,és dicsőséget adott neki.
    Krisztus által hiszünk Istenben,ezért nemcsak bízunk,hanem reménykedünk is Őbenne.”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*