Egy prófétai látás domborműveken és könyvben

Könyvajánló

 

Egy prófétai látás domborműveken és könyvben

 József története prófétikus szemmel

A szerző, Benjamin Berger:

„Az én és a fivérem életében nagyon fontos szerepet játszott József története. A judaizmusban minden hétre meg van határozva egy szakasz a Tórából (Mózes öt könyvéből). Így a hetiszakaszok elolvasásával az ember egy év alatt az egész Tórán végighalad. Épp József története volt soron, amikor a fivérem 13 éves korában a bar micváját tartotta.  A bar micva egy olyan ünnep, ami valamennyire hasonló az evangélikus egyház konfirmációjához. Ezt az egész hetiszakaszt elő kellett adnia a Tórából, ráadásul énekelve. Akkoriban együtt tanulmányoztuk behatóan ezt a történetet. Részeket tudtam belőle kívülről.  

Sok évvel később én, majd a testvérem is Isten kegyelméből Jesua követőivé lettünk. Utunk Izraelbe vezetett, ahol az első években nagyon sokat olvastuk együtt a Bibliát. Isten sokat megmutatott számunkra, kezdtünk sok mindent megérteni. Emlékezem arra, hogy akkoriban is együtt olvastuk József történetét és bensőkben nagyon mélyen megérintett bennünket.  Éreztük, hogy egy titok húzódik a történet mögött, egy titok, amit Isten az utolsó időkig elrejtett…

Aztán egy napon eljött hozzám egy testvér. Rick Wienecke, aki nem zsidó… megkérdezte, hogy mit szólnék hozzá, ha a telkünkön kialakítanánk egy kertet a József történetéről szóló domborművekkel. Nagyon tetszett az ötlet, mert ez a történet a személyes életemben is mély jelentőséggel bír. A szívemben világosan tudtam, hogy az ötlet helyénvaló. Ezért igent mondtam és elkezdtük megtervezni közösen az egészet. Úgy gondoltuk, hogy jó lenne tizenkét képpel elmondani a történetet, ami Izrael tizenkét törzsét jelképezné. A szakaszokat a képek mellé kellene tenni az Ószövetségből és párhuzamos igeverseket az Újszövetségből…

Milyen elgondolás áll a kert ötlete mögött? Gyakran vannak izraeli látogatók házunkban, akik eljönnek hozzánk, mert tudják, hogy olyan zsidók vagyunk, akik hisznek Jesuában. Néha 20, 30, 40 vagy 50 fős csoportokban, néha egyedül jönnek azok, akik szeretnének hallani valamit hitünkről. Arra gondoltunk, hogy ez szemléletes módja lenne annak, hogy az Ószövetségen keresztül elmagyarázzuk nekik Jesua üzenetét. Egyidejűleg tervbe vettük azt, hogy a domborművekhez összeállítunk egy könyvecskét. Ha valaki eljön hozzánk, oda tudjuk neki adni a könyvet. Ezzel kíséret nélkül egyedül járhatja be a kertet és saját belátása szerint fordíthat időt a domborművek megtekintésére és az elmélkedésre. Ha valaki a körút végén még további érdeklődést tanúsít, akkor el tudunk vele beszélgetni József történetének titkáról…”[1]

A József kert Jeruzsálemben

.

Ruben Berger (a szerző testvére):

„Tizenhárom éves koromban a bar micvám alkalmával négy héten keresztül énekeltem a zsinagógában József történetének egy részét, amire egész évben készültem. Következő évben a történet egy másik részét adtam elő. Míg begyakoroltam, számtalanszor elénekeltem és elolvastam József történetét. Aztán amikor [jónéhány évvel később]  a bibliaolvasás során újra találkoztam vele, Jesua olyan mélyen megnyilatkozott benne, hogy olvasás közben állandóan tele volt a szemem könnyel. Először értettem meg a történetet nemcsak abban az értelemben, hogy ez Jézusban teljesedett be, nemcsak Izrael és a nemzetek közti kapcsolat vonatkozásában, hanem mélyen át is éltem a szívemben, és felismertem: nem csupán nekem szól, hanem prófécia népem, Izrael számára is. Hatalmas dolog volt ilyen módon megtapasztalni Jézust.”[2]

A helyszín:

Az a ház, ahol József kertjét kialakította Benjamin és Ruben ugyancsak nagy múltra tekint vissza. Az épület Jeruzsálem második újkori püspökének, Samuel Gobatnak (1799-1879) nyári rezidenciája volt.

A 19. század közepén az anglikán és a lutheránus egyházban volt egy prófétai látás Izrael helyreállítására nézve. Az ebből születő szolgálat odáig eljutott, hogy 1849-ben felszenteltek egy templomot Jeruzsálem óvárosában. Ennek a neve: Christ Church (Krisztus templom). Azzal a hittel építették, hogy Izrael első zsengéi, az első jézushívő zsidók fognak ott istentiszteletet tartani. Buzgón imádkoztak ébredésért a választott nép körében.

Ez a prófétai látás az évtizedek folyamán elhalványult a templomot építő anglikánok körében. Amikor azonban 1987-ben Benjámin és fivére az anglikán egyház beleegyezésével egy messiási gyülekezetet alapított a templomban, Isten újra felszínre hozta a templomépítők eredeti vízióját. Megépítése után majdnem 140 évvel a templom valóban a Messiásban hívő zsidóknak adott otthont. Benjamin és Ruben gyülekezete a mai napig ott tartja összejöveteleit. Ebben a templomban szolgált egykor Samuel Gobat is, Jeruzsálem második újkori püspöke.

Isten akaratából a fivérek tulajdonába került a püspök nyári rezidenciája is, ahol a József kertet kialakították. Így a templom és a kert is Isten gondoskodásáról tesz tanúságot és dicsőségét hirdeti.

Kapható az Éjféli Kiáltás Missziónál.

A beszerzésben segíteni tudunk: lehem777@gmail.com

.

Végjegyzetek: 

[1] Benjamin és Ruben Berger: Az út, a jó út Dálnoki Média Kft., 2013, Budapest, 2013, 28-29 o.

[2] Benjamin Berger, Rick Wienecke: József története prófétikus szemmel, Bridge Mission Society, Budapest, 2020, 3-5 o.  


Egy messiáshívő dicséret, ami ugyanebben a prófétai látásban született: 

Sheli Myers: Achim 

A dicséret szövege: 

a 1Móz 43,27-29 45,4-18 alapján

Látom őket, de nem ismernek fel. Beleremeg a szívem: „Jól van-e idős apátok, akiről beszéltetek nekem? Él-e még?” 

Testvéreim vagytok, mindannyian testvéreim. Ha csak hallgatnátok, hallanátok atyánk hangját, amint vigasztalva mondja: „Testvéretek él, ő él, ő él.”

Gyertek közelebb, gyertek közelebb hozzám; én vagyok József. Ne bánkódjatok, Isten küldött el engem előttetek, és helyezett ide, hogy életben maradjatok.

Testvéreim vagytok, mindannyian testvéreim. Ha csak hallgatnátok, hallanátok atyánk hangját, amint vigasztalva mondja: „Testvéretek él, ő él, ő él.”

Térjetek vissza hozzám gyorsan; ne késlekedjetek Ti házatok népével; és a közelemben fogtok lakni és esztek e föld legjavából. Testvéreim vagytok, mindannyian testvéreim. Ha csak hallgatnátok, hallanátok atyánk hangját, amint vigasztalva mondja: „Testvéretek él, ő él, él.”

Ha csak hallgatnátok, hallanátok atyánk hangját, amit vigasztalva mondja: „Testvéretek él, ő él, hisz él.”

Testvéreim vagytok, mindannyian testvéreim.

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*