ROS HASANA

Jom truá- a kürtzengés ünnepe

Az ünnep eredetileg ezekre a Tórában meghagyott rendelésekre épült. A Ros hasanának tulajdonképpen egy sajátsága van: meg kell fújni a sófárt ezen a bizonyos napon. Az ünnepre rendelt szombati nyugalom vagy a tűzáldozat korántsem mondható egyedinek, ami csak ezt az ünnepet jellemezné. De még a sófár megfújása is csak annyiban különleges, hogy ezen az ünnepen ez a központi cselekmény. Ezen a napon a rabbinikus zsidóság egyes irányzataiban harmincszor, más irányzatokban százszor fújják meg a sófárt.  tovább >>


Ron CantorRon Cantor: Jom HaTerua (mp3)

1. Bevezetés /5 perc/

2. A kürtzengés ünnepe a mai Izraelben /17 perc/ (Ron Cantor felesége)

3. A kürtzengés ünnepe /10 perc/ (3Móz 23,23-25)

4. A sófár megfújása – személyes tapasztalatok /23 perc/

segédanyag: A Talmud tanúságtétele Jesua mellett PDF

5. A sófár a Bibliában /22 perc/ (4Móz 10)

6. A sófár megfújása Jerikónál /31 perc/ (Józs 6)

7. Kürtzengés ünnepének jelentése a Messiásban /7 perc/ (1Tessz 4,14-18)

A tanítássorozat az MJBI hanganyagok (mp3) egyike.


A kürtzengés napjának (Jom Haterua) értelmezéséhez

… A magyar bibliafordításokból nem minden esetben lehet látni azt, amikor a sófár vagy a kürt hangja szól. A terua kifejezést általában a sófárfújás vagy kürtzengés szóval adják vissza, de lényegében magát a hangot jelenti is, amit a kürt kiad. A következő idézetekben a különböző bibliafordítások ezt a rivalgás vagy riadás szavakkal is visszaadják. Az Ószövetség zsidók által készített magyar fordítása — az IMIT fordítás — sokkal többször adja vissza ezt a szót sófárhangra vagy kürthangra utalva, mint a többi magyar fordítás.


This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Comments are closed.