Jom terua – a kürtzengés napja

Az alábbi egymásra épülő írások füzet formában is megrendelhetők.

.

A Messiás két arca – a Bárány és az Oroszlán

Az ünnep titka


A kürtzengés ünnepe a történelmi Izraelben

„A hetedik hónapban, a hónap első napján…”

A két hangszer és a megfúvandó kürtjelek

Mikor fújtak teruát?


Mit üzen az ünnep a Messiásban?

1. Jel a nép elindulására – az elragadtatás

2. A nép egybegyűjtése

3. Isten megjelenése

4. A Király koronázása

5. Izsák feláldozása – Ábrahám feltámadásba vetett hite

6. A figyelmeztető sófár 

7. Ítélet

8. BűnbánatRon CantorRon Cantor: Jom haterua (mp3)

1. Bevezetés /5 perc/

2. A kürtzengés napja a mai Izraelben /17 perc/ (Ron Cantor felesége)

3. A kürtzengés ünnepe /10 perc/ (3Móz 23,23-25)

4. A sófár megfújása – személyes tapasztalatok /23 perc/

segédanyag: A Talmud tanúságtétele Jesua mellett PDF

5. A sófár a Bibliában /22 perc/ (4Móz 10)

6. A sófár megfújása Jerikónál /31 perc/ (Józs 6)

7. Kürtzengés napjának jelentése a Messiásban /7 perc/ (1Tessz 4,14-18)

A tanítássorozat az MJBI hanganyagok (mp3) egyike.


A kürtzengés napjának (Jom haterua) értelmezéséhez

… A magyar bibliafordításokból nem minden esetben lehet látni azt, amikor a sófár vagy a kürt hangja szól. A terua kifejezést általában a sófárfújás vagy kürtzengés szóval adják vissza, de lényegében magát a hangot jelenti is, amit a kürt kiad. A következő idézetekben a különböző bibliafordítások ezt a rivalgás vagy riadás szavakkal is visszaadják. Az Ószövetség zsidók által készített magyar fordítása — az IMIT fordítás — sokkal többször adja vissza ezt a szót sófárhangra vagy kürthangra utalva, mint a többi magyar fordítás.


This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Comments are closed.