6. A figyelmeztető sófár

„Emberfia! Szólj népedhez, és ezt mondd nekik: Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a sófárt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a sófár szavát, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön, és levágja, akkor csak magát okolhatja majd a haláláért. Hallotta a sófár szavát, de nem törődött a figyelmeztetéssel: ő a hibás a haláláért, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. (Ezék 33, 2-5)

 

A Messiás eljöveteléig a kürtzengés napján megszólaló sófár legfőbb figyelmeztetése az, hogy meg kell igazulnunk. Az ünnep minden évben a Megváltó visszajövetelét hirdeti: „Most még a földi sófárok szólnak, de nemsokára a mennyei hangzik fel, és addigra készen kell lennünk.” Az „őrálló” erre akar figyelmeztetni és óvni a közelgő veszedelemtől. A fegyver, a nyomorúság közelít már, de ha hallgatunk az intésre, megmenekülünk.

Az ünnepnek ez a jelentése mélyen gyökerezik a zsidó hagyományban is, mely az élet múlékonyságára figyelmeztet. A hagyomány a zsidó újév kezdetén arra hív, hogy tartsunk számadást. A sófár erre a számadásra hív, ébreszt fel éles hangjával. Egy hagyományos zsidó neveltetésben részesült testvér beszélt arról, hogy a sófárnak úgy kell szólnia, hogy az ember libabőrös legyen. Ébresztőnek kell lennie, figyelmeztetésnek arra, hogy Bíró elé kell állnunk.  

 

  1. Ítélet

„Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet; az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és nyomorúságnak napja; pusztításnak és pusztulásnak napja; sötétségnek és homálynak napja; felhőnek és borúnak napja. Sófárnak és teruának napja a megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen!“ (Sof 1,14-16)

És láttam a hét angyalt, akik az Isten előtt álltak, és adatott azoknak hét kürt.A hét angyal pedig, akinél a hét trombita volt, felkészült, hogy kürtöljön

Kürtölt az első, és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre…” (Jel 8,2.6.7)

 

 

A sófár az ítéletre is felhívja a figyelmet. A terua megfújásának napja ítéletet hirdet „a büszke tornyok ellen” (Sof 1,16).

Isten haragjáról és a földet sújtó végső ítéleteiről ír az Újszövetség is. A Jelenések könyve szerint az utolsó napokban olyan ítéletek sora éri a földet, amelyeket az angyali kürtfújás fog megelőzni. A hét kürtszó természeti csapásokat hirdet és a sötétség erőinek előretörését.  

Jeremiásban, akit megőrzött az Úr Izrael bablióni megszállása idején, félelmet ébresztett a kürt hangja. Szavai megelevenedhetnek bennünk az utolsó időkben az Urat várva és látva, hogy ítéletei már sújtják a földet. Mennyire gyötrődik egész bensőm, a szívem összeszorul! Háborog a szívem, nem hallgathatok, mert lelkem hallja már a sófár szavát, a harci riadót [terua]! Csapás csapást követ, elpusztul az egész ország. Hirtelen pusztulnak el sátraim, egy pillanat alatt sátorlapjaim. Meddig kell még hadijelvényt látnom és sófár szavát hallanom? (Jer 4,19-21)

.

Vissza a jom teruáról szóló tanításokhoz.

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*