Jom kippur /

Jom kippur – az engesztelés napja

A kürtzengés ünnepe után tíz nappal, tisri hónap tizedikén beköszönt a következő nagy ünnep: a Jom kippur. Ez rendkívül fontos nap volt a zsidó nép számára az évben, mert ezen a napon szerzett engesztelést a főpap Izrael egész népe, papsága és önmaga számára. „…a hetedik hónapnak tizedikén az engesztelés napja van…“ (III. Móz. 23, 27). A történelmi Izraelben, amikor még állt a Templom, hatalmas bűnvallás történt ezen az ünnepen. Izrael egész népe könyörgött Istenhez, hogy a bűnbánati napon fogadja el a bemutatott áldozatokat. Tovább >>


Jom kippur (igehirdetés)

Jom kippur azt jelenti: engesztelés napja. A zsidók Jómának is hívják, ami annyit jelent: a nap. Ez az ünnep teljesen kikerült a keresztények látóteréből, tanításaiból, annak ellenére, hogy ebben is gyökerezik a megváltás.

 

 

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Comments are closed.