Peszáh (húsvét) /

A Messiás (The Messiah) – A beteljesült prófécia

 
A játékfilm Jesua halála után egy évvel egy peszáhi Széder estet mutat be, ahol a családban a Messiást követő legidősebb fiú az igazi peszáhi Bárányra, Jesua HaMassiahra utalva vezeti le a Szédert.

A peszáh Jézusban – a húsvét Jesuában

A zsidóság peszáh ünnepén az Egyiptomból való szabadulására emlékszik vissza. E szabadulás után beszélhetünk Izraelről mint szabad népről. Izrael népének története a peszáhhal kezdődik. Hasonlóképpen a Messiás Testének története is a megváltást elhozó peszáhon kezdődik el. Mindkét nép a szabadságát nyerte el ebben az ünnepben. Héberül hág háhérut-nak, a szabadság ünnepének is nevezik ezt az ünnepet. Két nemzetség jött ki a szolgaságból ekkor… tovább >>


Széder est – az utolsó vacsora

A Széder szó rendet jelent. Ez arra utal, hogy elrendelt, parancsolt rendben, szertartásban folyik le az este az előírt ételek elfogyasztásával. Az estet ma a hagadából[1] vezetik le, melynek jelentését az elbeszélés szóval szokták leginkább visszaadni. Ezt a könyvet kifejezetten erre az alkalomra szerkesztik meg. Pontosan le van írva a hagadában, hogy mit hogyan kell tenni, mit mikor kell elfogyasztani, és mondani… tovább >>


A peszáhi Bárány – Isten Báránya

Jesua (Jézus) a Széder est utáni éjszakán bevégezte szolgálatát. „…elvégeztem a munkát, a melyet reám bíztál, hogy végezzem azt.” (Jn. 17, 4b – Károli) Átment tanítványaival abba a kertbe, amit héberül gat shmanimnak[1] hívnak. A héber szó jelentése „olajsajtó”. Nagyon kifejező ez a név, és ezáltal e helyszín. Ugyanis ha olajat akarnak előállítani, akkor teljesen összezúzzák, összetörik a növényt, gyümölcsöt, és úgy préselik, sajtolják ki belőle az értékes olajat. tovább >>


A három tavaszi ünnep üzenete a megváltásban

Istennek fontos üzenete volt azzal a Messiás követői számára, hogy a Tórában megadta az ünnepek idejét, rendjét. A hét tórabeli ünneppel egy menetrendet adott, ami Jesuában (Jézusban) teljesedett be, illetve fog beteljesedni. A tavaszi ünnepek olyan előképek, amelyeket már betöltött a Messiás. Az őszi ünnepek beteljesedése még várat magára, az utolsó idők végső mozzanatai fogják beteljesíteni őket.  Isten előképeket adott az ünnepekben. Úgy, ahogy egy ember életében lehet egy látomás, „egy előkép”… Tovább>>


Az apostoli értelmezés

Két, üdvtörténeti szempontból nézve nagyon jelentős prédikáció maradt ránk a Cselekedetek könyvében.Az egyik (Csel. 2, 22-39), amikor Péter sávuot (pünkösd) napján a Szellem által feltöltekezve kiállt a Jeruzsálemben összesereglett sokaság elé. A „prédikációja” egy felkent, tüzes beszéd volt. A bűnbánatra és Jesua elfogadására buzdító szavaira háromezer lélek tért meg. Péter Jesua messiási mivoltát akarta bizonyítani a hallgatóságnak.Jesua nemrég halt meg, és pontosan 50 napja támadt fel.  Tovább>>


A kovásztalan kenyerek ünnepe a Cselekedetek könyve XII. fejezete szerint

A peszáhi ünnepkörbe tartozó három ünnep ismeretében más színben tűnik fel Kéfa (Péter) elfogatása is, mely éppen a kovásztalan kenyerek ünnepére esett. „Az idő tájt Heródes király elkezdte elfogatni és üldözni a messiási gyülekezet bizonyos tagjait. Karddal ölette meg Jákobot (Jakabot), János testvérét. Mikor látta, hogy a júdeaiaknak tetszik a dolog, folytatta azzal, hogy Kéfát (Pétert) is elfogatta. Éppen a kovásztalan kenyerek ideje volt.” (Csel. 12, 1-3) Kéfát (Pétert) néhány évvel Jesua halála után fogják el. Tovább>>


passover-booklet-coverMagyar nyelvű messiási Haggadák


Videók Videók, bemutatók a peszáhról és a Széder estről


Könyvek (az ünnepekről)

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Comments are closed.