Nyilatkozat a Függetlenség napján

Nyilatkozat a Függetlenség napján

 

NYILATKOZAT IZRAEL ÁLLAM ALAPÍTÁSA 70. ÉVFORDULÓJÁNAK NEMZETKÖZI EMLÉKNAPJÁN

2018. MÁJUS 14-15.

 

 

A Nemzetek Menetének jelmondata: „A Soától az új Életig”!

A Holokauszt után három évvel Isten beteljesítette ősi bibliai ígéretét. Izrael léte 70 év távlatából is modern világunk legnagyobb csodája.

40 különböző nemzet tagjaiként gyülekeztünk össze Jeruzsálemben, hogy együtt ünnepeljük Izrael fennállásának 70. évfordulóját, Mikeás próféta szavainak szellemében:

„És lészen: az utolsó időkben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik és felülemelkedik az a halmokon és népek özönlenek reá. Pogányok is sokan mennek és azt mondják: jertek, menjünk fel az Úr hegyére, a Jákób Istenének házába. Hogy megtanítson minket az ő útaira, és járjunk az ő ösvényein. Mert Sionból jön ki a Törvény és az Úr beszéde Jeruzsálemből.” Mikeás 4:1-2.

Azért jöttünk ide, hogy Izrael népe és a zsidóság előtti tiszteletünket fejezzük ki.  Ugyanakkor keresztényekként a zsidósággal szemben elkövetett bűneinket megvallani is jöttünk. A Biblia szavával teljes ellentétben a korai egyház legnagyobb befolyással bíró vezetői, az egyházatyák már az időszámításunk szerinti második században eltávolodtak a zsidó néptől. Olyan köztiszteletben álló egyházi vezetők is voltak köztük, mint: Origenész, Athanáziusz, Ambróziusz, Cezáriai Euzébiosz, az első keresztény uralkodó: Konstantin császár, Augusztinosz (Ágoston), Kriszosztomosz és sokan mások.

Két elvesztett zsidó háború (i.sz 70 és i.sz 135) és a zsidó népnek az egész világba történt  szétszóródásának tragédiájából ítélve, melyet mind a Szentély, mind Jeruzsálem pusztulása kísért, az egyházatyák kivétel nélkül arra a fatális következtetésre jutottak, hogy Isten a zsidó népet, mint Krisztus gyilkosait mindörökre elvetette.

  • Kijelentették, hogy immár az örökkévalóságig az egyházra szálltak át az Úr ígéretei, melyeket Izraelnek adott

  • A leplezetlen zsidógyűlöletet terjesztették igehirdetéseikkel és írásaikkal.

  • Átkozták a zsidó népet, róluk hazugságokat és rosszindulatú pletykákat terjesztve

  • Megvetették a zsidóság jogfosztásának, a pogromoknak, az üldöztetéseknek és a zsinagógák elégetésének alapjait

  • Felgerjesztették az antiszemitizmus és a zsidók gyűlöletének tüzét, amely i.sz 70-től napjainkig legalább 13 millió zsidó életét követelte.

Mi, mint a föld kereszténységéhez tartozók, minden felekezetből és egyházból, a föld számos nemzetéből elismerjük, hogy felekezetre való tekintet nélkül hordozzuk ezt a gonosz gyökeret, és ez mindegyikünket jellemez, bár mélyen az egyháztörténet első évszázadainak homályában eltemetve fekszik. Bárhová is került a világban a kereszténység üzenete, minden újonnan elért országba magával vitte a keresztény anti-judaizmus magvait is.

A legtöbb esetben az új alapítású gyülekezetek is magukba fogadták az anti-judaizmus halálos magvát. Ezért megvalljuk, hogy a már a második évszázadtól kezdve a kereszténység – a kereszt jele alatt – a zsidóság üldözésének forrásává és hajtóerejévé vált. Mi mindannyian, tudva vagy nem tudva, magunkba fogadtuk az egyház- atyáink anti-judaizmusának pusztító magvát és továbbra is magunkban hordjuk őket.

Az anti-judaizmus és a zsidógyűlölet magva még ma is nyilvánvalóan jelen van sok keresztény szívében a közöny, belső távolságtartás vagy belső ellenséges érzések formájában Izraellel vagy a zsidó néppel szemben.

Megalázzuk magunkat Isten előtt keresztény bűnünk miatt, és teljes szívünkből bocsánatot kérünk.

Megerősítjük és valljuk:

  • Isten Ábrahámmal kötött szövetsége örök szövetség. Soha nem szakadt meg és nem vesztette érvényét.

  • A zsidó nép és Izrael földje Isten szeretett népe és földje

  • A zsidó népet Isten szeretetből választotta ki arra, hogy az isteni kinyilatkoztatás fényét elvigye a világba, mint elsőszülött, és mint Isten szolgája. Arra hívatott, hogy hatalmas áldás forrása legyen a világ népei számára.

Kijelentjük, hogy a Teremtés könyvének 12 fejezete 1.-3. verseinek szavai alapján Izrael és fővárosa, Jeruzsálem, ennek a kiválasztásnak része.

Ma Mikeás próféta szavainak megfelelően számos nép és nemzet tagjaiként felmegyünk az Úr hegyére.  Kijelentjük, hogy többé nem tekintünk megvetéssel, közönnyel vagy arrogáns büszkeséggel Istennek a zsidó néppel és Izraellel kötött szövetségére. Inkább alázattal tisztelni, szeretni akarjuk, és készek vagyunk elfogadni a tőle jövő tanítást:

„Mert a Sionból jön a tanítás és az Úr beszéde Jeruzsálemből”.

Ezért ma közösségi szinten fejezzük ki szolidaritásunkat, tiszteletünket és barátságunkat a zsidó nép és Izrael földje iránt.

Hisszük, hogy Izraelből áldás származik a világ népei számára! Ezért így kiáltunk: „Kelj fel és világíts!” Ma együtt fellépünk az antiszemitimus és a zsidógyűlölet ellen, kiállunk Izrael mellett barátsággal, hogy fény lehessen! Egyek vagyunk, hogy fény lehessünk!

Éljen soká Izrael! „Am Israel chai!”

A Nemzetek Menete képviseletében

Simonyi Andrea

A nyilatkozat a mon2018.com oldalon a declaration “fület”  kiválasztva elektronikusan aláírható.

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*