Sávuot (pünkösd) (almenü)

Anatoli Uschomirski:

Sávout, a hetek ünnepe (pünkösd) I-II 

E két tanítás a 2021. májusában szervezett Messiási tanítások III. online konferencia része volt.

Anatoli Uschomirski az Evangeliumdienst für Israel (edi) szolgálatnál tevékenykedik Németországban.

https://www.edi-online.de/

Anatoli Uschomirski bizonysága, könyvei, tanításai


Ómer számlálás – az ötven nap

Az ómerszámlálás egy zsidó tradíció, amellyel összekapcsolják a peszáhi ünnepeket a sávuot ünnepével. A rabbinikus zsidó gondolkodás szerint „a számlálás célja az, hogy Peszách ünnepét összekössük Sávout ünnepével, és tudatosítsuk, hogy a szolgaságtól való megszabadulás, a politikai szabadság nem lehet teljes, hanem a szellem határai között, fegyelemben, és kötelességteljesítésben csúcsosodik ki. Ezt képviseli a Sávuot ünnepe, amelyet a Tízparancsolat átadásának, Isten Izrael előtt való megnyilatkozásának és a Tóra átvételének szentelünk Tovább >>


Sávuot, a hetek ünnepe – pünkösd

A kereszténység is ünnepli a sávuotot, a pünkösdöt, visszaemlékezve a Szent Szellem kiáradására, és a háromezer zsidó alámerítkezésére Jeruzsálemben, ahogy a Cselekedetek könyvének második fejezete mindezt elbeszéli. Az ünnep hallatán leginkább a hatalmas zúgó szélre, a tüzes nyelvekre, és a Szellem által nyelveken szóló tanítványokra gondolunk. Ez az ünnep azonban mélyen az Ószövetségben gyökerezik. A Tóra rendelései alapján kezdetektől fogva a zsidóság három nagy ünnepének egyike. Tovább >>


A Tórát sávuotkor kapták őseink 

A héber Biblia három kategóriából áll: A Tórából (útmutatás, utasítás), a Nevi’im (próféták) és a Ch’tuvim (Szentiratok). A hármat együtt a kezdőbetűik összeolvasásával Tenach-nak nevezzük. Ha a keresztények az Ótestamentumról beszélnek, a zsidók azt mondják: Tenach. Tórának nevezzük a „Mózes öt könyvét“ (lat. Pentateuch) és a zsidóknak ez a legfontosabb Szentírás.A Tóra helyesen fordítva nem „törvény“, hanem „utasítás-tanítás“ isteni értelemben „navigátor“ (iránymutató). Tovább >>

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Comments are closed.