A mai idők igazi harca

A mai idők igazi harca

 „Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít?”

(4Móz 23,19)

Ebben a harcban – amely biztosan eltart addig, míg a Messiás visszajön – a Biblia megbízhatóságáról van szó. Valóban a mindenséget alkotó Örökkévaló Isten által kinyilvánított Szó, vagy egy “isteni ihlettel” alkotott mű, mint pl. Shakespeare műve?

Az ellenség első támadása sikeres volt: „A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten…?” (I. Móz 3,1a)

Az a stratégiája, hogy a Biblia szavát kétségbe vonja, vagy tévedésnek állítsa be vagy – és ez még súlyosabb – egy csodálatos remekműként mutassa be. „Tulajdonképpen vannak más utak is az igazsághoz és a valósághoz: pl. Korán, New Age írások, a filozófia stb…“ Ha ebben a törekvésében elég hihetőnek bizonyul, akkor elérte célját, hogy ellensége, a Biblia Szerzője az emberek szemében hitelét veszítse.

A háború a jogért – a modern Izrael államának létjogosultsága ellen – egyben háború Isten Igéjével szemben. A hitetlen világ nem sokat törődik a Bibliával, de mi a helyzet Jézus/Jesua követőivel? Biztosan elszomorító számukra, ha látják, hogy az ÚR Testének tagjai közül sokan elutasítják Izrael helyreállítását a saját földjén, melyet az Örökkévaló az Ő dicsőségére cselekedett (Ez 36,16.36)!

Isten több, mint 200 ígéretet tett, hogy Izrael földjét Izraelnek adja. „Én, az ÚR, megmondtam, és meg is teszem!” (Ez 36,36b)

Hogyan lehetséges, hogy ezen a kijelentésen a hívők átlépnek, vagy megkérdőjelezhetőnek tekintik? Azt hiszik, hogy Isten ezt csak úgy mondta és azután meggondolta, vagy hogy kezdettől fogva nem is úgy gondolta? Valóban sokan mondják: „Igen, Isten esküvéssel tett fogadalmat több mint negyvenszer, hogy ezt a földet Ábrahám, Izsák és Jákób  magjának – a zsidó népnek – adja, de ez a keresztre feszítés előtt történt.” Ez a téves teológia lesöpri az asztalról a Tenach (Ószövetség) próféciáit, kivéve természetesen azokat, amelyeket elszellemiesítettek abból a célból, hogy azokat az egyházra alkalmazzák.

Kárt vall az az egyház, amelyik a Biblia egységes értelmezését elveszíti. Ha valaki a Máté Evangéliuma előtti szavakat nem ismeri el Isten kijelentéseinek (amelyek pont az Izraellel kapcsolatos ígéretek kijelentései), akkor melyik Istenben hisz? Ha a Messiás Izraelre vonatkozó kapcsolatáról és Isten Izraellel kapcsolatos ígéreteiről szóló kijelentéseit figyelmen kívül hagyják, akkor „egy másik Jézust” és „egy másik evangéliumot” hirdetnek (2Kor 11,4)!

Ha Jézus/Jesua e világ Megváltója, akkor egyben Izrael megígért és felkent Királya kell, hogy legyen! Ha nem erősíti meg az Izrael atyáinak tett ígéretét (Róm 15,8) – és ide tartoznak az Ígéret földjéről szóló ígéretek is, – akkor nem lehet Júda oroszlánja, gyökere és Dávid utóda (Jel 5,5; 22,16).

A Tenach (Ószövetség) ilyen módon történő leértékelése kinyitja az ajtókat a tévelygés számára. Hogy tudjunk különbséget tenni az igazság és a tévtanítások között, ha Isten saját kijelentéseinek 75%-át kikezdjük vagy kevésbé érvényesnek tartjuk, mint az Újszövetséget? „Ha az alapfalakat is lerombolják, mit tehet az igaz ember?” (Zsolt 11,3)

Az úgynevezett „teológiai legaszténiának” is itt van a gyökere. Ahelyett, hogy úgy értelmeznék Isten szavát, a próféciákat, ahogy azt Isten maga és Egyszülött Fia tette, a „legaszténiás egyház” visszafordult. Jézus/Jesua mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a prófécia írásai szó szerint beteljesedjenek. Ma azonban sokan másként vélekednek, mint ahogyan azt a tanítványok is tették, és ami miatt a következőket mondta a mi URunk: „Akkor ő így szólt hozzájuk: “Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták!” (Lk. 24,25)

Ez az Igevers azzal összefüggésben jelenik meg, hogy a tanítványok higgyenek az Ő első eljöveteléről szóló ószövetségi ígéretek szó szerinti beteljesedésének. Ennek ellene mond minden „elszellemiesített” vagy szimbolikus értelmezés. A második visszajövetelének előkészületeivel kapcsolatos prófétai szavak „elszellemiesítése” azt jelenti, hogy megint ugyanabba a hibába esünk bele, amelyet a tanítványok is elkövettek. Ezt a „legaszténiát” támogatja a sátán azért, hogy Izrael először testi, majd szellemi helyreállítását és egyben Jézus Krisztus / Jesua HaMassiah második eljövetelét akadályozza.

{…}

Chuck Cohen

  

„Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg – mondja könyörülő URad.” (Ézs 54,10)

 

(Fenti részletek a Watchmen from Jerusalem c. újság 4/2011. számából származnak.)

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

One Response to A mai idők igazi harca

  1. Máté Sándor says:

    A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,…(2. Tim.3;16. Tehát így igaz!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*