Kik azok a palesztinok a Biblia szerint?

A palesztin kifejezést az Izraelben élő arab kisebbségre Jasszer Arafat „alkotta meg” és 1974-ben az ENSZ-ben mondott beszédében e nép nevében szólalt fel. Innentől kezdve terjedt el az „újjáéledt palesztin nép mítosza”, amit a nemzetközi sajtó sajnos minden kritika nélkül átvett. E megnevezést azóta rendszeresen használja az arab propaganda és a nemzetközi média is, aminek köszönhetően beleivódott az emberek gondolkodásába.

A valóság azonban az, hogy a filiszteus (vagy palesztin) nép körülbelül Kr.e. 6-7 században eltűnt a történelem színpadáról. Így a mai Izraelben élő arabok semmiképpen sem lehetnek ennek a réges-rég kihalt nemzetnek az utódai. Kik voltak a valódi filiszteusok (palesztinok)? Mit mond rólunk a Biblia?

A palesztin szó a magyar Bibliákban szereplő filiszteus megfelelője. Az Írás héber szövegében pelisti-ként jelenik meg, melynek többesszáma a pelistim – פְּלִשְׁתִּים. A latin bibliafordításokban pedig a Philisteus szó szerepel. Valószínűleg amiatt, hogy azok, akik a latint már nem anyanyelvként beszélik, a ph-t inkább f-nek ejtik, a Philisteus a magyar nyelvben filiszteussá vált.

A Biblia szerint ősatyjuk Kám fia, Micrajim volt, Kánaán testvére. Egyiptomot a héber Szentírásban és mai héber nyelvben is Micrajimnak (מִצְרַיִם) nevezik. Kám ágán tehát egyiptomiakra vezethetők vissza a filisztesusok gyökerei.

Micrajim nemzette a lúdiakat, anámiakat, lehábiakat és naftúhiakat, a patrósziakat, a kaszlúhiakat és a kaftóriakat. Innen származtak a filiszteusok. (1Móz 10,13-14)

Ezt találjuk a nemzetek eredetéről szóló fejezetben (1Móz 10). Később a filiszteusok sok helyen feltűnnek a Bibliában és a nép eredetére nézve is találunk még utalásokat. Ezekből tudjuk, hogy a Földközi-tengeren lévő Kréta szigetéről származnak, melyet akkoriban Kaftórnak neveztek (vö. 5Móz 2,23; Jer 47,4; 1Sám 30,14). Eredetileg a mai Gáza övezetnek nevezett területet kananeusok lakták, akiktől ezt a tengerparti részt a Krétáról érkező filiszteusok elfoglalták.

A filiszteusok harcos nép volt, emiatt az izraelieknek állandóan védekezniük kellett támadásaik ellen. Leghíresebb harcosukkal, Góliáttal Dávid szállt szembe. Ezékiel próféta végül jövendöl Isten ítéletéről is, ami utoléri ezt a népet:

15Ezt mondja az én Uram, az ÚR: A filiszteusok bosszúból cselekedtek, és kegyetlen bosszút álltak, fennhéjázó lélekkel, örökös ellenségként pusztítva. 16Ezért ezt mondja az én Uram, az ÚR: Én kinyújtom kezemet a filiszteusok ellen, kiirtom a krétaiakat, és elpusztítom a tengerparton lakók maradékát. (Ez 25,15-16)

Ezekben a versekben is a filiszteusok mellett ott állnak a krétaiak (valószínűleg szinonimaként).

A fentiek miatt a mai „palesztinoknak” az az állítása, hogy Ábrahámtól származnak, vagy hogy Izráel őslakosai, kánaáni népek utódai lennének, ellentmond a Bibliának és minden történelmi forrásunknak (lásd még Johannes Gerloff gondolatait: Palesztina, mint földrajzi fogalom).

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*