Glen Howard

Glen Howard

Glen

Isten munkája a történelemben

 (2000 szeptembere)

 

1. Nem az emberek tevékenysége lényeges a történelemben, hanem Istené /10 perc/

2. Egy izraeli katona csodálatos megmenekülése /5 perc/

/Hasonló eseményekről számol be a Csodák nyomában c. sorozat is./

honlap menóra logo3. Előítéletek a zsidókkal szemben a pogányok között /29 perc/

honlap menóra logo4. Az allegorikus írásértelmezés problémái (Origenész, Alexandriai Kelemen) /51 perc/

A tanítás során felolvasott, érintett szakaszok (ezekre a hanganyagban sokszor csak utalnak):

2. Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi. 3. Aki bikát öl, embert üt agyon; aki juhval áldozik, az ebet öl; ki ételáldozattal jő, disznóvért hoz elém; aki tömjént gyújt, bálványt imád! Miként ők így választák útaikat, és lelkök útálatosságaikban gyönyörködött: 4. Akképen választom én is az ő megcsúfolásukat, és rájok hozom, amitől félnek; mivel hívtam és senki nem felelt, szóltam és nem hallották, és a gonoszt cselekedték szemeim előtt, s amit nem szerettem, azt választák. 5. Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére: így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket; de ők megszégyenülnek” (Jesájáhu (Ézs) 66,2-5).

„Akik magokat megszentelik és mossák a bálvány kertekért, egy pap megett, a középen; akik disznóhúst esznek és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind, mondja az Úr” (Jesájáhu (Ézs) 66,17).

19. Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez; 20. Hanem írjuk meg nékik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fúlvaholt állattól és a vértől. 21. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivelhogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák” (Csel 15,19-21).

„Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét; hanem mint a kik szemlélői voltunk az ő nagyságának” (2Pét 1,16).

19. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad, és hajnalcsillag kél fel szívetekben; 20. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból.” (2 Pét. 1,19-20)

15. És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre a Krisztus Jézusban való hit által. 16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 17. hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 3,15-17).

11. Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. 12. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján” (Ez 34,11-12).

11. Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. 14. Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim…” (Jn 10,11.14).

„Újra hasonlás lőn a zsidók között e beszédek miatt. És sokan mondják vala közülök: Ördög van benne és bolondozik, mit hallgattok reá? Mások mondának: Ezek nem ördöngősnek beszédei. Vajjon az ördög megnyithatja-é a vakok szemeit? Lőn pedig Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe: és tél vala” (Ján 10,19-22)

honlap menóra logo5. A zsidók kiszorulása az Egyházból /15 perc/

honlap menóra logo6. Isten munkája a történelemben – párhuzamok /13 perc/

7. Kérdések és válaszok /12 perc/

8. Statisztikai adatok /10 perc/

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*