Kik is a palesztinok?

Kik is a palesztinok?

Hogy megérthessük a fogalmakat – Palesztina ill. palesztinok – szükséges az eredeti – Erec P’listím (Filiszteus-föld) ill. p’listím (filiszteusok) – kiejtésre visszatérni, mert a palesztinok kifejezés csak a latin kiejtése a filiszteus szónak. A héberben a filiszteus = p’listím פלשתימ (pe-lamed-sin-taw-jud-mem).

Ez nem sémita idióma (nyelvjárás), hanem indogermán, a filiszteusok a pelaszgok származékai, indogermán fehér törzs, mint pl. az albánok. Így a filiszteusok ill. palesztinok nem Ábrahámtól származnak.
És mivel a filiszteusok nem sémiták, ezért Izmáeltől vagy Ézsautól sem származnak.
A nemzetek táblázatában 1.Móz. 10,14 a filiszteusok mint a káftoriták utódai tűnnek  fel, a Földközi-tengeri Kréta szigetről, melyet akkoriban Káftornak neveztek. 5.Móz. 2,23

I.e. 1250 körül Krétából jöttek Egyiptomba. Az egyiptomiak a filiszteusokat pulisteusoknak nevezték, ami tisztátalant jelent. Az egyiptomi Medinet Habu sírkőn mint körülmetéletlenek, fejfedővel vannak ábrázolva.

I.e. 1176-ban III. Ramzesz fáraó kiűzte őket Egyiptomból, egészen az elAris folyón túlra a mai Gáza-övezetbe.
Jirmeja/Jeremiás 47,4-ben szintén felmerül e két fogalom: Az Örökkévaló elpusztítja a filiszteusokat, a maradékát (azoknak akik) Káftor szigetéről jöttek.

Az 1.S’muél/Sámuel 30,14-ben a filiszteusokat krétaiaknak nevezik. Mi törtünk be a krétaiak déli vidékére. Mivel Dávid soha nem volt Krétán, ezzel a krétaiak alatt a Gáza-sávban lakó filiszteusokat értette.
Mielőtt a filiszteusok a Gáza-sávot elfoglalták, kananeusok éltek ott. Ezzel a mai palesztinok azon állítása, miszerint ők Ábrahámtól származnak és a kananeusok utódai lennének, aminek következtében ők Izráel őslakosai – megdőlt.

A filiszteusok egy harcos nép volt. Az izráelieknek állandóan védekezniük kellett a filiszteusok támadásai ellen, csak a filiszteus Góliátra gondoljunk.

Mivel a filiszteusok mindíg Izráel ellen háborúztak, mondja az Örökkévaló J’chezkél/Ezékiel 25,15-16-ban: Így szól az Úr az Örökkévaló: Mivelhogy a filiszteusok bosszúból cselekedtek s kegyetlen bosszút álltak lelkökben megvetéssel, hogy elveszessék Izráelt örök gyűlölséggel. Ezért így szól az Úr, az Örökkévaló: Ímé kinyújtom kezemet a filiszteusokra és kiírtom a krétaiakat és megsemmisítem a tenger partjának maradékát. (újra olvasható a két fogalom: filiszteusok (p’listím) és krétai)

A filiszteusok Izráel főellenségei voltak, Hadriánus római császár 135-ben Izráel nevét Palesztinára változtatta. Ezen a módon juttatta kifejezésre a zsidók és Istenük iránti gyűlöletét.

Izráel neve 1948-ig Palesztina volt, jóllehet Izráel határaiban soha nem volt egy Palesztina nevű ország. Amint Nagy Sándor a filiszteus királyságot i.e. 332-ben a Gáza-sávban meghódította, nem volt többé sem filiszteus föld, sem filiszteus nép.

A mai fogalom mint „palesztin nép“ először 1964-ben merült fel. A PLO-főnök Arafat kreálta, aki ezzel a gyüjtő fogalommal, a különböző egymással szemben harcoló terror bandákat egyesítette, hogy egyesülve Izráel ellen harcoljanak.

Tehát a mai palesztinok nem utódai Ábrahámnak, de még csak az i.e. 332-ben legyőzött filiszteusoknak sem, hanem egy keverék nép. Neveik elárulják, hogy pl. Irakból vagy Egyiptomból, Syriából vagy Jordániából vándoroltak be Izráelbe.
Mégis van a mai „filiszteusoknak – palesztinoknak“ ígéret, mert Isten mindíg az aktuális helyzettel dolgozik.

Lássa Askelon és féljen, és Azza (Gáza) reszkessen nagyon, és Ekron is mert reménye megszégyenült, és kivész a király Azzaból (Gázából), és Askelon lakatlan marad. És lakni fog fattyú-fajzat Asdodban, és kiírtom a p’listím (filiszteusok/palesztinok) büszkeségét, és eltávolítom a vért szájából és az undorítót a fogai közül.
És ő is a mi Istenünké marad, és olyan lesz mint törzsfő Jehudában/Judában, és Ekron mint a Jebuzeus (azaz Jeruzsálem lakosa).
És táborozok házam körül elvonuló és visszatérő sereg ellen, és nem megy át többé rajta az elnyomó mert most szemmel tartom őt.
Zekarja/Zakariás 9,5-8

Így oldja meg az Örökkévaló az izráeli-palesztin konfliktust.

NAI israel heute, Ludwig Schneider;

 

This entry was posted in Messiási tanítások. Bookmark the permalink.

Comments are closed.